AktualnościŻłobek

Kraina Malucha – Żłobek w Klimontowie

26.05.2020 r. Gmina Klimontów podpisała Umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Kraina Malucha – Żłobek w Klimontowie”.

Całkowita wartość projektu: 516 255.75 zł, kwota dofinansowania 432 255.75 zł – stanowi 83,73% całkowitych wydatków kwalifikowanych.

Celem gł. projektu jest zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób z terenu gm. Klimontów i Powiatu Sandomierskiego (sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3), które powracają na rynek pracy po przewie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka/ci oraz zwiększenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie gm. Klimontów w okresie 01.08.2020 – 31.12.2021.