Rolnictwo

Kurs chemizacyjny

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Modliszewicach
Powiatowy Zespół Doradczy w Sandomierzu

zaprasza na

kurs chemizacyjny uzupełniający,

który odbędzie się 14.02.2023 r. o godz. 800
w Samborcu w Urzędzie Gminy

Kurs chemizacyjny jest ważny 5 lat od daty wydania.

Jest on wymagany od wszystkich beneficjentów płatności bezpośrednich oraz przy zakupie środków I i II klasy toksyczności. Odpłatność 100 zł od osoby. Proszę zabrać numer identyfikacyjny gospodarstwa rolnego i dowód osobisty.

Serdecznie zapraszamy!

Tel. kontaktowy: 692 134 390