Aktualności

Laptopy trafiły do dzieci

Dzieci z rodzin byłych pracowników PGR-ów zamieszkujące miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej jako członkowie rodziny (krewni w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni), którzy pracowali niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej – otrzymali z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów – Marka Goździewskiego na podstawie wcześniej złożonych oświadczeń oraz umów darowizny, sprzęt komputerowy tj. laptop Lenovo Ideapad 3 wraz z torbą na laptopa oraz myszą komputerową – dofinansowany w ramach Umowy o powierzenie grantu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Oznaczenia POPC

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19