Aktualności

„Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej”

Gmina Klimontów jako beneficjent projektu pn. „Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej”
Gmina Klimontów przystąpiła – jako Parter samorządowy do projektu „Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej”. Realizatorem projektu jest Chorągiew Kielecka ZHP. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.
W dniu 16.11.2016. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach odbyła się konferencja prasowa ZHP Chorągwi Kieleckiej, beneficjenta projektu „Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców 41 gmin województwa świętokrzyskiego i śląskiego. Projekt zakłada przeszkolenie 4 370 osób dorosłych w 4 grupach wiekowych w ciągu 3 lat. Szkolenia dla odbiorców końcowych przeprowadzą przygotowani do tego trenerzy cyfrowi. Wsparciem technicznym realizacji zadania będzie utworzenie 41 Publicznych Punktów Dostępu do Internetu w gminach biorących udział w projekcie. Efekty projektu to m.in. wzrost liczby spraw załatwianych drogą elektroniczną, w tym spraw urzędowych oraz wzrost umiejętności bezpośrednio związanych z bezpiecznym korzystaniem z Internetu. Partnerem samorządowym w realizacji projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.