Aktualności

„Legendy klimontowskie – podstawą zachowania miejscowych tradycji” – publikacja

Gminna Biblioteka Publiczna w Klimontowie realizowała działanie „Legendy klimontowskie – podstawą zachowania miejscowych tradycji” w ramach projektu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Nasz projekt realizowany był od kwietnia do września 2016 roku na terenie Gminy Klimontów. Celem głównym były działania ukierunkowane na gromadzenie wiedzy o lokalnych zasobach kulturowych, historycznych i przyrodniczych oraz dokumentowanie jej w różnych formach, aby zachować autentyczność miejscowej tradycji. Ze względu na fakt, że jest to wiedza unikatowa, udokumentowana została ona poprzez dźwięk, obraz i publikację, którą prezentujemy w wersji elektronicznej. Wydane przez Bibliotekę legendy klimontowskie podniosą wiedzę o lokalnych podaniach oraz będą kultywowane i przekazywane z pokolenia na pokolenie.