Aktualności

LGD Ziemi Sandomierskiej informuje

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej informuje, iż w związku z przekazaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informacją o możliwości ubiegania się przez lokalne grupy działania o zwiększenie puli środków na wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju 2014-2020, dokonaliśmy odpowiednich zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju i złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Świętokrzyskiego o przyznanie dodatkowych środków.

Budżet LSR na realizację zadań w ramach w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 zostanie zwiększony o kwotę 576 000 euro. Środki te zostaną przeznaczone na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, kulturalnej lub rekreacyjnej.

Wszystkie informacje na bieżąco na stronie www.lgd-sandomierz.eu