Rolnictwo

Lista Odmian Zalecanych na rok 2021 dla województwa świętokrzyskiego

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach informuje, że zgodnie z art. 27 pkt 5 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (t.j. Dz. U. 2021, poz. 129) oraz porozumieniami zawartymi pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego, a Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Słupi, pełniącą rolę Stacji Koordynującej PDO dla województwa świętokrzyskiego oraz Świętokrzyską Izbą Rolniczą, po zapoznaniu się z opinią Zespołu Wojewódzkiego PDO, Dyrektor COBORU SDOO w Słupi podjął decyzję o utworzeniu Listy Zalecanych Odmian (LZO) do uprawy na obszarze naszego województwa na rok 2021 dla pszenicy ozimej, pszenicy jarej, pszenżyta ozimego, żyta ozimego, jęczmienia jarego, owsa, ziemniaków: bardzo wczesnych, wczesnych, średniowczesnych, średniopóźnych i późnychm łubinu wąskolistnego, łubinu żółtego, rzepaku ozimego, grochu siewnego, bobiku i soi.

Lista Odmian Zalecanych na rok 2021 dla województwa świętokrzyskiego

Pszenica ozima

 1. LINUS
 2. RGT KILIMANJARO
 3. FORMACJA
 4. RGT METRONOM
 5. ARTIST
 6. ROTAX
 7. TYTANIKA

Pszenżyto ozime

 1. BOROWIK
 2. MELOMAN
 3. KASYNO
 4. SEKRET
 5. CARMELO
 6. ORINOKO
 7. PORTO
 8. BELCANTO

Żyto ozime

 1. DAŃK. AMBER
 2. HADRON
 3. DAŃK. SKAND
 4. KWS DOLARO F1
 5. KWS VINETTO F1
 6. PIANO F1

Pszenica jara

 1. GOPLANA
 2. VARIUS
 3. JARLANKA
 4. ATRAKCJA
 5. MHR JUTRZENKA
 6. MERKAWA
 7. HARENDA
 8. ALIBI

Jęczmień jary

 1. ELLA
 2. KWS VERMONT
 3. ELDORADO
 4. FARMER
 5. PILOTE
 6. REZUS
 7. RUNNER
 8. KWS FANTEX
 9. MECENAS

Owies

 1. BINGO
 2. HARNAŚ
 3. MONSUN
 4. KOZAK
 5. FIGARO
 6. REFLEKS

Ziemniak bardzo wczesny

 1. DENAR
 2. LORD
 3. RIVIERA

Ziemniak wczesny

 1. BELLAROSA
 2. GWIAZDA
 3. VINETA
 4. BOHUN

Ziemniak średniowczesny

 1. SATINA
 2. TAJFUN
 3. JUREK
 4. LECH
 5. OBERON

Ziemniak średniopóźny i późny

 1. JELLY

Łubin wąskolistny

 1. BOLERO
 2. SALSA
 3. TANGO
 4. DALBOR
 5. SWING

Łubin żółty

 1. MISTER
 2. PUMA

Rzepak ozimy

 • Odmiany populacyjne
  1. BIRDY
  2. ES VALEGRO
  3. SY ILONA
 • Odmiany mieszańcowe
  1. ATORA F1
  2. BONANZA F1
  3. DK EXTRACT F1

Soja

 • Średniowczesne
  1. ABELINA
  2. OBELIX
 • Późne
  1. ES COMANDOR
  2. BRUNENSIS
  3. VIOLA
 • Bardzo późne
  1. KOFU
  2. NAYA

Groch siewny

 1. ASTRONAUTE
 2. BATUTA
 3. TYTUS
 4. OLIMP
 5. MANDARYN

Bobik

 1. FERNANDO
 2. APOLLO
 3. CAPRI
 4. FANFARE
 5. BOBAS

Powyższe odmiany potwierdziły w ostatnich latach w doświadczeniach PDO dużą przydatność do uprawy w warunkach naszego województwa. Informacja ta powinna ułatwić rolnikom dokonanie wyboru odmian najbardziej dostosowanych do lokalnych warunków gospodarowania.

Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województwa (LOZ) została sporządzona w oparciu o wyniki doświadczeń odmianowych prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) w województwie świętokrzyskim w latach 2018-2020.

Odmiany umieszczone na Liście Odmian Zalecanych wykazały w ostatnich latach dużą przydatność do uprawy w warunkach naszego województwa i zasługują na znaczący udział w areale upraw.