Aktualności

Mikołajkowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców

W dniu 11 grudnia 2015 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie odbył się Mikołajkowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców klas IV- VI z terenu gminy Klimontów. Miejscem rozgrywania turnieju była sala gimnastyczna w PSP w Klimontowie. W turnieju udział wzięło ogółem 105 uczniów.

Organizatorem turnieju byli nauczyciele wychowania fizycznego PSP w Klimontowie – mgr Paweł Saniawa, mgr Piotr Lipiec oraz mgr Alicja Szemraj. W turnieju uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Goźlicach, Ossolinie, Nawodzicach oraz PSP w Klimontowie wraz ze swoimi opiekunami. Rozgrywki były rozgrywane systemem „każdy z każdym”. W kategorii klas IV miejsca na podium zajęli: I miejsce klasa IVB z PSP w Klimontowie, II miejsce uczniowie ze SP w Ossolinie i III miejsce klasa IVC z PSP w Klimontowie. W kategorii klas V: I miejsce zajęli uczniowie z klasy Vc z PSP w Klimontowie, II miejsce SP w Goźlicach oraz III miejsce SP w Nawodzicach. Najlepszym strzelcem turnieju okazał się Kamil Karbowniczak z PSP w Klimontowie który zaliczył 11 trafień, natomiast tytuł najlepszego bramkarza turnieju zdobył Mikołaj Dziuba. Fundatorem nagród, pucharów oraz dyplomów dla uczniów był Wójt Gminy Klimontów Pan Marek Goździewski.