Mikołajkowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców

W dniu 11 grudnia 2015 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie odbył się Mikołajkowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców klas IV- VI z terenu gminy Klimontów. Miejscem rozgrywania turnieju była sala gimnastyczna w PSP w Klimontowie. W turnieju udział wzięło ogółem 105 uczniów.

Organizatorem turnieju byli nauczyciele wychowania fizycznego PSP w Klimontowie – mgr Paweł Saniawa, mgr Piotr Lipiec oraz mgr Alicja Szemraj. W turnieju uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Goźlicach, Ossolinie, Nawodzicach oraz PSP w Klimontowie wraz ze swoimi opiekunami. Rozgrywki były rozgrywane systemem „każdy z każdym”. W kategorii klas IV miejsca na podium zajęli: I miejsce klasa IVB z PSP w Klimontowie, II miejsce uczniowie ze SP w Ossolinie i III miejsce klasa IVC z PSP w Klimontowie. W kategorii klas V: I miejsce zajęli uczniowie z klasy Vc z PSP w Klimontowie, II miejsce SP w Goźlicach oraz III miejsce SP w Nawodzicach. Najlepszym strzelcem turnieju okazał się Kamil Karbowniczak z PSP w Klimontowie który zaliczył 11 trafień, natomiast tytuł najlepszego bramkarza turnieju zdobył Mikołaj Dziuba. Fundatorem nagród, pucharów oraz dyplomów dla uczniów był Wójt Gminy Klimontów Pan Marek Goździewski.

Zmiana wielkości fontu
Zmiana kontrastu