Aktualności

Misterium Męki Pańskiej

Okres Wielkiego Postu jest dla nas jako chrześcijan czasem wyjątkowym. Przez symboliczne 40 dni przygotowujemy się do poznania tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego. Szczególnie Wielki Tydzień zmusza nas do refleksji nad naszym życiem w kontekście Chrystusa, tego jak oddał swe życie na krzyżu, by nas zbawić.
By dobrze przygotować ludzi i sprawić, by dowiedzieli się naocznie jak wyglądała męka Pańska, organizowane są misteria paschalne – widowiska teatralne ukazujące Drogę Krzyżową Jezusa Chrystusa.

W dniu 13.04.2014r. o godzinie 1930 zgromadziliśmy się w naszej parafii przed Kościołem pod wezwaniem św. Józefa, aby wziąć czynny udział w misterium paschalnym. Tajemnicę Męki Pańskiej mogliśmy przeżyć osobiście dzięki wydarzeniu przygotowanemu przez młodzież z miejscowych szkół oraz naszych studentów pod kierunkiem ks. Pawła Piędzio wikariusza klimontowskiej parafii, reżysera i pomysłodawcy spektaklu, przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury. Misterium rozpoczęło się na dziedzińcu Kościoła Parafialnego od scen z Ewangelii o nauczaniu Chrystusa. Następnie obejrzeliśmy wjazd Jezusa (w rolę którego wcielił się ks. Paweł) do Jerozolimy. Kolejną sceną był sąd nad Jezusem wydany przez Piłata. Po scenie ubiczowania uczestnicy ruszyli w drogę krzyżową pod Klasztor, gdzie nastąpiła scena ukrzyżowania i śmierci Chrystusa. Blask ognisk i pochodni nadał wydarzeniu niezwykłą atmosferę. Możliwość „podróży w czasie” do wydarzeń sprzed 2000 lat dały widzowi niezwykle dobrane stroje i niesamowity podkład muzyczny. Widowisko to pomogło jeszcze raz rozważyć mękę Chrystusa, jej znaczenie dla nas – zwykłych ludzi, oraz zdać sobie sprawę z nieludzkości i niesprawiedliwości tłumu, który wydał Jezusa na śmierć.