AktualnościMiejsko-Gminny Ośrodek KulturyOgłoszenia

Mobilna scena w M-GOK w Klimontowie

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie informuje, że w ramach Programu Rządowego Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury otrzymał dofinansowanie w kwocie 160 000.00 zł na realizację projektu pn.: „Mobilna scena, nowa jakość, nowe możliwości dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie”.

Głównym celem projektu będzie wzmocnienie infrastruktury kultury, ułatwienie organizacji lokalnych imprez oraz poszerzenie oferty edukacji kulturalnej i animacji kultury gminy. Zadanie polegać będzie na zakupie wyposażenia, które pozwoli udoskonalić dotychczasową działalność kulturalno-edukacyjną poprzez realizację imprez plenerowych na wysokim poziomie merytoryczno-technicznym. Na terenie naszego miasta i gminy odbywa się wiele wydarzeń kulturalnych, religijno-patriotycznych i sportowych o charakterze otwartym. Współcześnie do sprawnego przeprowadzenia wydarzeń plenerowych niezbędna jest atestowana scena. Posiadanie mobilnej sceny znacznie ułatwi organizację wydarzeń kulturalnych, sportowych oraz pikników. Estrada mobilna jest bowiem idealnym rozwiązaniem na organizację wydarzeń plenerowych na terenie miasta i Gminy Klimontów. Zadanie składać się będzie z dwóch etapów. W pierwszym etapie zostanie przeprowadzone rozeznanie rynku dot. zakupu sceny mobilnej oraz przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego.

W drugim etapie dokonamy zakupu mobilna sceny plenerowej wraz z wyposażeniem.

Mobilna scena plenerowa pozwoli nam na organizację koncertów, zespołów i formacji zawodowych znacząco obniżając koszty, które ponosiliśmy dotychczas wynajmując niezbędną technikę estradową.