Aktualności

Nabór na wolne stanowiska

Fundacja Szlachetne Anioły, mająca siedzibę przy ul. Zawichojskiej 13 w Sandomierzu, otwiera nowe placówki dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w Klimontowie:

  • Szkołę Podstawową Specjalną z oddziałem klasy „0”,
  • Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy,
  • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Jego Rodziny,
  • Przedszkole Terapeutyczne,

i zatrudni od 1 września 2018 roku nauczycieli i innych pracowników na następujących stanowiskach:

STANOWISKO WYMAGANE KWALIFIKACJE WYKSZTAŁCENIE I UKOŃCZONE FORMY DOSKONALENIA1)
nauczyciel – specjalista do pracy z uczniami z autyzmem – w tym z Zespołem Aspergera oligofrenopedagogika oraz edukacja i rehabilitacja uczniów z autyzmem – w tym z Zespołem Aspergera mgr pedagogiki specjalnej w zakresie oligofrenopedagogiki, lub mgr pedagogiki z ukończonymi studiami podyplomowymi (kursem kwalifikacyjnym) z oligofrenopedagogiki oraz studiami podyplomowymi w zakresie edukacji i rehabilitacji uczniów z autyzmem – w tym z Zespołem Aspergera
nauczyciel – specjalista do pracy metodą Tomatisa oligofrenopedagogika oraz uprawnienia do pracy metodą A. Tomatisa mgr pedagogiki specjalnej w zakresie oligofrenopedagogiki, lub mgr pedagogiki z ukończonymi studiami podyplomowymi (kursem kwalifikacyjnym) z oligofrenopedagogiki oraz uprawnieniami w zakresie pracy metodą Tomatisa
nauczyciel – specjalista do pracy metodą biofeedbacku oligofrenopedagogika oraz uprawnienia do pracy metodą biofeedbacku mgr pedagogiki specjalnej w zakresie oligofrenopedagogiki, lub mgr pedagogiki z ukończonymi studiami podyplomowymi (kursem kwalifikacyjnym) z oligofrenopedagogiki oraz uprawnieniami w zakresie pracy metodą biofeedbacku
nauczyciel – specjalista terapii pedagogicznej oligofrenopedagogika oraz uprawnienia do terapii pedagogicznej mgr pedagogiki specjalnej w zakresie oligofrenopedagogiki, lub mgr pedagogiki z ukończonymi studiami podyplomowymi (kursem kwalifikacyjnym) z oligofrenopedagogiki oraz studiami podyplomowymi w zakresie terapii pedagogicznej
nauczyciel logopeda terapia logopedyczna mgr logopedii z przygotowaniem pedagogicznym lub nauczyciel z ukończonymi studiami podyplomowymi w zakresie logopedii
nauczyciel psycholog psychologia kliniczna mgr psychologii z przygotowaniem pedagogicznym z ukończonymi studiami podyplomowymi (kursem kwalifikacyjnym) z oligofrenopedagogiki
fizjoterapeuta fizjoterapia mgr lub licencjat z fizjoterapii
nauczyciel – pedagog wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wczesne wspomaganie rozwoju dziecka studia wyższe z pedagogiki specjalnej w zakresie oligofrenopedagogiki, albo pedagogiczne studia wyższe z ukończonymi studiami podyplomowymi z oligofrenopedagogiki oraz studiami podyplomowymi w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, lub studia wyższe w zakresie pedagogiki specjalnej o specjalności wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
nauczyciel przedszkola wychowanie przedszkolne oraz oligofrenopedagogika, edukacja i rehabilitacja uczniów z autyzmem – w tym z Zespołem Aspergera studia wyższe w zakresie wychowania przedszkolnego oraz studia wyższe z pedagogiki specjalnej w zakresie oligofrenopedagogiki, lub studia podyplomowe (kurs kwalifikacyjny) z oligofrenopedagogiki, oraz studia podyplomowe w zakresie edukacji i rehabilitacji uczniów z autyzmem – w tym z Zespołem Aspergera
nauczyciel w zakresie edukacji wczesnoszkolnej edukacja wczesnoszkolna oraz oligofrenopedagogika, edukacja i rehabilitacja uczniów z autyzmem – w tym z Zespołem Aspergera studia wyższe w zakresie edukacji wczesnoszkolnej oraz studia wyższe z pedagogiki specjalnej w zakresie oligofrenopedagogiki, lub studia podyplomowe (kurs kwalifikacyjny) z oligofrenopedagogiki, oraz studia podyplomowe w zakresie edukacji i rehabilitacji uczniów z autyzmem – w tym z Zespołem Aspergera
nauczyciel integracji sensorycznej uprawnienia do terapii w zakresie integracji sensorycznej studia wyższe z pedagogiki specjalnej w zakresie oligofrenopedagogiki, lub studia podyplomowe (kurs kwalifikacyjny) z oligofrenopedagogiki oraz studia podyplomowe (kurs kwalifikacyjny) w zakresie integracji sensorycznej
nauczyciel wychowania fizycznego uprawnienia do nauczania wychowania fizycznego mile widziana specjalizacja z gimnastyki korekcyjnej oraz oligofrenopedagogika studia wyższe w zakresie wychowania fizycznego, studia podyplomowe z gimnastyki korekcyjnej oraz studia wyższe z pedagogiki specjalnej w zakresie oligofrenopedagogiki, lub studia podyplomowe (kurs kwalifikacyjny) z oligofrenopedagogiki
nauczyciel języka angielskiego uprawnienia do nauczania języka angielskiego oraz oligofrenopedagogika studia wyższe w zakresie filologii angielskiej oraz studia wyższe z pedagogiki specjalnej w zakresie oligofrenopedagogiki, lub studia podyplomowe (kurs kwalifikacyjny) z oligofrenopedagogiki
opiekun dzieci niepełnosprawnych mile widziane uprawnienia opiekuna osób niepełnosprawnych bądź pielęgniarskie lub z zakresu fizjoterapii wykształcenie średnie bądź zawodowe
pracownik administracji dobra znajomość przepisów prawa oświatowego i Kodeksu Pracy, znajomość ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155/98 z dnia 26.11.1998 r. z późn. zmianami), ustawy o rachunkowości (Dz. U. nr 121 z 29.09.1994 r. z późn. zmianami), znajomość prawa pracy oraz praktycznego ich stosowania, znajomość SIO oraz ZSZO. Terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez Dyrektora zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły oraz umiejętność pozyskiwania funduszy unijnych. wykształcenie wyższe bądź średnie

1) Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575).

Mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi,
Oferujemy stabilne warunki pracy, atrakcyjne wynagrodzenie.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie swojego CV wraz z opisem doświadczenia zawodowego, kwalifikacji (potwierdzonych kopiami świadectw, dyplomów), oświadczeniem o niekaralności oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Tę dokumentację można przesłać do nas e-mailem, wpisując w jego temacie stanowisko na jakie Państwo aplikują. Jeżeli chcecie Państwo doręczyć dokumenty osobiście, to nazwę stanowiska należy umieścić na zawierającej je teczce.

Nasz e-mail: fundacja@szlachetne-anioly.pl

Adres naszego biura:
Fundacji Szlachetne Anioły
ul. Zawichojska 13, 27-600 Sandomierz

Termin składania dokumentów do 16.04.2018 r.

Zastrzegamy sobie prawo do rozmowy tylko z wybranymi kandydatami.