AktualnościOgłoszenia

Nabór wniosków na Przedsięwzięcie 1.1.1 „Podejmowanie działalności gospodarczej”

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej realizująca na obszarze gmin Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce, Zawichost Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

ogłasza nabór wniosków numer 2/2022 na Przedsięwzięcie 1.1.1 „Podejmowanie działalności gospodarczej”

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020.
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od 20 kwietnia 2022 r. do 6 maja 2022 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500.
Miejsce składania wniosków: Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej, Łoniów 56, 27-670 Łoniów (budynek Urzędu Gminy).

Szczegółowe informacje na stronie
http://www.lgd-sandomierz.eu/index.php/aktualnosci/1039-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-2-2022-a.html

Przypominamy o spotkaniu szkoleniowo informacyjnym dotyczącym naboru numer 2/2022, które odbędzie się w środę 6 kwietnia 2022 r. o godz. 1000 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Łoniowie.