Aktualności

Nauka i rekreacja czyli przyjemne z pożytecznym

W roku szkolnym 2012/2013 PSP im. J. Ossolińskiego w Klimontowie rozpoczęła realizację zadań w ramach projektu „Nauka i rekreacja czyli przyjemne z pożytecznym” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.
Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Jest to kolejny projekt konkursowy realizowany w szkole. Z początkiem października ruszyły zajęcia w obrębie 5 zadań:

Zadanie 1
Koło multimedialne „Mam możliwości” dla klas III – prowadząca mgr Małgorzata Malec
Zadanie 2
Koło „Tęczowa bajka” dla klas I – prowadząca mgr Barbara Czuja
Zadanie 3
Koło „Małe laboratorium” dla klas II – prowadząca mgr Dorota Rogala
Zadanie 4
Koło „ Środowisko bardzo blisko” dla klas III – prowadząca mgr Barbara Frejlich
Zadanie 5
Koło „Z przyrodą za pan brat” dla klas 0 – prowadząca mgr Małgorzata Miłek.

Projekt uwzględnia równość szans. Do udziału w zajęciach zakwalifikowało się 56 dziewczynek i 44 chłopców razem 100 uczniów klas 0-III.
Uczniowie będą pracowali w 2 grupach po 10 osób w obrębie każdego zadania.
Celem zajęć będzie rozwijanie różnorodnych zainteresowań uczniów np. przyrodniczych, matematycznych, językowo artystycznych, informatycznych oraz rozbudzanie zainteresowań aktywnymi formami rekreacji. Uczniowie na zajęciach będą mogli korzystać z nowoczesnych środków dydaktycznych oraz sprzętu multimedialnego, odbędą też kilka wyjazdów edukacyjnych i wyjazdów na basen.
Zespół zarządzający projektem życzy wszystkim uczestnikom zajęć wspaniałych przeżyć dydaktycznych, wychowawczych i rekreacyjnych.