AktualnościOgłoszenia

Nowe drogi gotowe

W dniu 26 listopada dokonano odbioru 2 inwestycji drogowych zrealizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
W ramach przyznanych dotacji rozbudowana została droga gminna Pęchów-Kolonia Pęchów na odcinku 790 mb. Wykonana została jezdnia asfaltowa szerokości 3.5-5.0 m, odwodnienie w postaci kanalizacji deszczowej, ścieków z elementów betonowych oraz rowu otwartego, pobocza oraz zjazdy do nieruchomości.  Przebudowana została również infrastruktura elektroenergetyczna i telekomunikacyjna znajdująca się w obrębie skrzyżowania drogi gminnej z drogą krajową nr 9. Ostateczny koszt zadania wyniósł 674 427.38 zł w tym dofinansowanie 464 945.00 zł. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas.
Drugim zadaniem zrealizowanym w 2021 r. w ramach dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg jest budowa drogi gminnej Zakrzów Nowa Wieś. W ramach inwestycji powstała nawierzchnia asfaltowa na odcinku 564.00 mb o szerokości 3.5 m z mijankami. Wykonane zostały również pobocza, zjazdy z kruszywa, odwodnienie oraz kanał technologiczny wzdłuż całej drogi, który będzie służył do umieszczania infrastruktury telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej. Koszt zadania wyniósł 266 124.41 zł w tym dofinansowanie 179 786.00 zł. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów sp. z o. o.

Wyremontowana droga w Pęchowie
Wyremontowana droga w Pęchowie
Wyremontowana droga w Pęchowie
Wyremontowana droga w Pęchowie
Wyremontowana droga w Pęchowie
Wyremontowana droga w Pęchowie