Nowości

Nowe inwestycje drogowe w ramach RFRD

W dniu 30.01.2024 r. burmistrz Marek Goździewski zawarł z Wojewodą Świętokrzyskim Józefem Brykiem kolejne umowy na dofinansowanie inwestycji drogowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Umowy przewidują dofinansowanie w wysokości do 80% wartości zadań:

  1. Budowa drogi gminnej Konary Kolonia-Łazy na odcinku 846 mb (wartość robót budowlanych 1 374 034.24 zł)
  2. Budowa odcinka drogi gminnej od km 0+000 do km 0+633 w miejscowości Nowa Wieś (wartość robót budowlanych 573 116.53 zł)
  3. Budowa drogi gminnej w miejscowości Rybnica na odcinku 300.7 m (wartość robót budowlanych 604 326.80 zł)

Realizacja robót budowlanych zakończy się w III kwartale br.

Fot. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki