NowościOgłoszenia

Nowy ciągnik z wozem asenizacyjnym w ZGKiM

9 listopada 2022 r. na placu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie odebrano dostarczony przez firmę CHMIELEWSKI sp. z o. o. z siedzibą w Kleczanowie sprzęt: ciągnik rolniczy wraz z wozem asenizacyjnym.

Zakupu dokonano w ramach operacji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klimontów” na podstawie umowy o przyznaniu pomocy z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość odebranego sprzętu to 290 900.00 zł.