Aktualności

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Krobielice

W dniu 28.06.2019 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Prezes WFOŚiGW w Kielcach Ryszard Gliwiński i Wiceprezesa jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krobielicach Wiesław Kwiecień podpisali umowę o dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego. W uroczystości brali udział Poseł na Sejm RP Andrzej Kryj oraz Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Grzegorz Socha.

Dofinansowanie do zakupu samochodów pożarniczych otrzymało 14 Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa świętokrzyskiego. W tej grupie znalazła się jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Krobielicach reprezentując Gminę Klimontów.

Środki w kwocie 305 000,00 zł pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Pozostałe źródła finansowania zakupu samochodu to dotacja Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego/Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 180 000,00 zł, dotacja Gminy Klimontów w kwocie 164 932,00 zł.