Aktualności

Nowy sposób naliczania opłaty za odbiór odpadów komunalnych

Na prośbę Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki przedstawiamy Państwu nowe kryteria i sposób naliczenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych jakie będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

Kryteria naliczenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych
Kryteria naliczenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych