Nowości

Nowy sprzęt do utrzymania dróg gminnych

W dniu 05.12.2023 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Klimontów została zawarta umowa pomiędzy Gminą Klimontów a firmą Chmielewski sp z o. o. z Kleczanowa na realizację inwestycji pn. „Zakup i dostawa sprzętu do utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Klimontów”. Umowa obejmuje dostawę ciągnika rolniczego, przyczepy samowyładowczej o ładowności 12 000 kg (tandem), przyczepy samowyładowczej burtowej o ładowności 7 000 kg (tandem), wysięgnika wielofunkcyjnego z głowicą koszącą, odmularką do rowów oraz z piłą do cięcia gałęzi, rębaka tarczowego, zamiatarki, kosiarki bijakowej.

Wartość umowy wynosi 928 035.00 zł w tym dofinansowanie z Polskiego Ładu 739 500.00 zł