AktualnościŻłobek

O Żłobku w Tygodniku Nadwiślańskim

Żłobek „Kraina Malucha” w Klimontowie oraz Przedszkole „Przedszkolaki z Klimontowa” już działają! 18 września odebrano roboty budowlane polegające na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części parteru przedszkola na żłobek oraz przebudowie piętra przedszkola.

Instytucje rozpoczęły swoją działalność po wydaniu pozytywnego stanowiska w zakresie ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu, pozytywnej opinii sanitarnej przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sandomierzu oraz dokonaniu wpisu nowo powstałej instytucji w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych.

W części dotyczącej zmiany sposobu użytkowania części parteru przedszkola na żłobek wykonano następujący zakres rzeczowy: roboty w zakresie rozbiórki, roboty murowe, konstrukcje, posadzki, tynki i okładziny, stolarkę okienną i drzwiową, malowanie, uzupełnienie elewacji, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, zamontowano również dźwig towarowy. Koszt wykonanych robót budowlanych wyniósł 300 000 zł, dofinansowanie to kwota 240 000 zł w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – konkurs Maluch+ 2020 pn. „Żłobek w Klimontowie – Kraina Malucha”. W ramach projektu zaplanowano również zakup wyposażenia: mebli, zabawek, wykładziny dywanowej, wyposażenia aneksu kuchennego, krzeseł, stolików, pojemników, elementów placu zabaw. Całkowita wartość projektu: 450 797,79zł, dofinansowanie: 338 372,63 zł.

W części dotyczącej przebudowy piętra przedszkola wykonano: roboty w zakresie rozbiórki, roboty murowe i konstrukcyjne, posadzki, tynki, okładziny, stolarkę okienną i drzwiową, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne. Koszt wykonanych robót budowlanych wyniósł 110 000 zł i został on poniesiony ze środków własnych. W ramach projektu pn. „Kraina Malucha – Żłobek w Klimontowie”, realizowa­nego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zakupiono doposażenia do żłobka w postaci mebli, pościeli, zabawek, sprzętu elektronicznego, środków czystości na kwotę 178 818,25. Projekt gwarantuje również środki na funkcjonowanie instytucji do końca 2021 r. Kosztem kwalifikowanym jest również zatrudnienie dwóch opiekunów, ich pomocy, intendentki, kucharza, a także wyżywienie dzieci oraz zakup wyprawki pla­stycznej całorocznej. Koszt funkcjonowania żłobka do końca 2021 r. wyniesie 337 437,50 zł. Całkowita wartość projektu to 516 255,75 zł, dofinansowanie 432 255,75 zł.

W ramach projektu pn. „Przedszkolaki z Klimontowa” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zakupiono wyposażenie dla przedszkola w postaci mebli, sprzętu elektronicznego, zabawek, pomocy dydaktycznych, wyposażenia kuchni na kwotę 104 600 zł. Zaplanowano również powstanie nowego oddziału przedszkolnego, w ramach którego zatrudniono nauczyciela i jego pomocy, finansowane jest wyżywienie dzieci, zakup środków czystości. Koszt funkcjonowania nowego oddziału przedszkolnego do końca czerwca 2021 r. to 156 200 zł. Trzecim zadaniem w ramach przedmiotowego projektu jest organizacja dla przedszkolaków do końca czerwca 2021 r. zajęć dodatkowych, tj. z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, warsztatów małego odkrywcy, kodowania/programowania, tańca/baletu, logopedycznych wraz wynosi 109 150 zł. Całkowita wartości projektu to 463 687,50 zł, dofinansowanie 393 187,50 zł.

Artykuł Tygodnika Nadwiślańskiego