Aktualności

Obchody 100. rocznicy Bitwy pod Konarami – fotorelacja

W dniach 15-17 maja 2015 r. obchodziliśmy 100. Rocznicę Bitwy pod Konarami. Organizatorem Uroczystości była Gmina Klimontów wraz z Gminnym Związkiem Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Klimontowie, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Klimontowie i Gminną Biblioteką Publiczną w Klimontowie. Nad Uroczystościami Honorowy Patronat przyjął Pan Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Do Komitetu Honorowego Obchodów 100. Rocznicy Bitwy pod Konarami przystąpili:

 • J.E. Biskup Krzysztof Nitkiewicz Biskup Sandomierski
 • Generał Mieczysław Gocuł Szef Sztabu Generalnego WP
 • Pan Jan Stanisław Ciechanowski Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
 • Pan Władysław Bartoszewski Przewodniczący Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
 • Józef Piłsudski Institute of America New York
 • Pani Bożentyna Pałka -Koruba Wojewoda Świętokrzyski
 • Pan Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
 • Pan Stanisław Masternak Starosta Sandomierski
 • Pan Krzysztof Jaraczewski Dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
 • Pan Leszek Bukowski Naczelnik Delegatury IPN
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, dr h. c. Rektor Politechniki Świętokrzyskiej

Nad Obchodami Patronat Medialny sprawowali:

 • TVP Historia
 • Radio Kielce
 • TVP S. A Oddział Kielce
 • Tygodnik Nadwiślański
 • Echo Dnia Kielce

Współorganizatorami 100. Rocznicy Bitwy pod Konarami byli:

 • Kopalnie Dolomitu S.A. w Sandomierzu
 • Politechnika Świętokrzyska
 • Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
 • Szkoła Podstawowa w Konarach
 • Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju
 • Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Klimontowie
 • Lokalna Grupa Działania – Ziemia Sandomierska
 • P.H.U Kazimierz i Dariusz Kubik
 • ELWID Elżbieta i Andrzej Widuch
 • FHU VICTOR w Klimontowie Mieczysław Cichoń
 • OMIKRON Sp. z o. o. w Klimontowie Zdzisław Stasiak
 • P.H.U. KON-KAR w Klimontowie Dorota i Andrzej Goździewscy

W dniu 15 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Klimontowie Uroczystą Sesję Rady Gminy rozpoczął Wójt Gminy Klimontów mgr inż. Marek Goździewski witając wszystkich przybyłych gości. Historię i przebieg bitwy przedstawiła Pani dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen z Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Następnie wysłuchaliśmy wykładu Pana Łukasza Suski głównego specjalisty Działu Zbiorów Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, który przyjechał w zastępstwie za pana Krzysztofa Jaraczewskiego – Dyrektora Muzeum Józefa Piłsudskiego – wnuka Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pan Łukasz w prezentacji multimedialnej przedstawił historię pobrania i przewiezienia ziemi z pobojowiska pod Konarami na kopiec sowiniecki w Krakowie a następnie na ręce Wójta Gminy Klimontów przekazał dokumentację fotograficzną z ww. przedsięwzięcia. W sesji udział wzięli: przewodniczący Rady Gminy w Klimontowie Czesław Fijałkowski wraz z radnymi, europoseł Paweł Zalewski, władze gminy, Rotmistrz Robert Mazur, Hrabia Juliusz Karski, Pan Michał Bojanowski, Pan Andrzej Nowak Arczewski, Pan Marek Lis oraz mieszkańcy gminy. W Gminnym Ośrodku Kultury uczestnicy mogli obejrzeć wystawę pn. Cmentarze Bohaterów Bojów Legionowych na terenie województwa świętokrzyskiego udostępnioną przez Panią dr hab. prof. UJK Urszulę Oettingen.
O godzinie 12:15 Uczestnicy obchodów udali się na Cmentarz Wojenny Legionistów Józefa Piłsudskiego w Górach Pęchowskich gdzie Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski powiedział: „Szanowni Państwo, drodzy Goście i mieszkańcy naszej gminy. Spotykamy się w miejscu najważniejszym w naszych obchodach 100. rocznicy bitwy pod Konarami. To tutaj, w tej ziemi spoczywają prochy poległych legionistów. Tu rokrocznie 11 listopada, niezależnie od orientacji politycznych, pod pomnikiem gromadzą się delegacje młodzieży szkolnej, przedstawiciele partii, organizacji społecznych, władz samorządowych oraz przedstawiciele mieszkańców naszej gminy. Składają hołd i swoją obecnością świadczą pamięć o poległych za naszą wolność legionistach. To w tym miejscu w którym obecnie się znajdujemy przemawia do nas historia i wydarzenia z przed 100 lat…”. Następnie ksiądz kanonik Henryk Hendzel – proboszcz parafii p.w. św. Józefa w Klimontowie i ksiądz Marcin Chyl – duszpasterz prawosławny z Sandomierza odmówili modlitwę ekumeniczną. Przedstawiciele władz samorządowych w hołdzie poległym złożyli wieniec i oddali im cześć.
O godz 13:30 w Konarach odbyły się uroczystości nadania imienia „Bohaterów Bitwy pod Konarami” Szkole Podstawowej w Konarach. Pani Mariola Kania Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Konary przeczytała Akt Nadania, który został przekazany Pani Dyrektor Szkoły Renacie Gabrieli Janiuk-Sierant. Tablicę pamiątkową odsłonili rodzice chrzestni: Pani Elżbieta Widuch – właścicielka Firmy ELWID i Pan Leszek Galata – Radny Powiatowy, którą poświęcił Proboszcz Parafii pw. św. Wawrzyńca w Olbierzowicach ksiądz kanonik Zbigniew Kuras. Następnie zaproszeni goście obejrzeli montaż słowno-muzyczny zaprezentowany przez uczniów. Honorowym gościem Uroczystości Nadania imienia szkole była Pani Małgorzata Muzoł – Świętokrzyski Kurator Oświaty.
W sobotę wieczorem na klimontowskim rynku odbył się uroczysty capstrzyk z udziałem Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach płk Wiesława Święchowicza, Władz Gminnych, Grup Rekonstrukcji Historycznych:

 • Tradycyjny Oddział C i K Regimentu Artylerii Fortecznej Nr 2 barona Edwarda von Beschi – Twierdzy Kraków,
 • Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 4 Pułku Piechoty Legionów z Kielc,
 • Grupy Rekonstrukcji Historycznej 3 Galicyjski Pułk Piechoty „Krakowskie Dzieci”,
 • Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich Szwadronu Kawalerii,
 • Związku Strzeleckiego „Strzelec” im. Oddziału Partyzanckiego AK Jędrusie z Tarnobrzega,
 • 13 Kieleckiej Drużyny Kawalerii Harcerskiej im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich
 • Orkiestry Dętej Grupy Azoty KiZCHS Siarkopol Grzybów.

W niedzielę w południe przy upamiętniającym bitwę obelisku w Konarach mszę odprawił bp pomocniczy diecezji sandomierskiej Edward Frankowski. Po mszy św. został odegrany hymn państwowy. Następnie Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski przywitał przybyłych gości i wygłosił okolicznościowe przemówienie:
„Szanowni Państwo, dostojni Goście , drodzy mieszkańcy gminy Klimontów. Dzisiaj spotykając się pod obeliskiem, kończymy trzydniowe uroczystości upamiętniające setną rocznicę bitwy pod Konarami. Obchody wydarzeń z przed 100 lat, rozpoczęliśmy uroczystą sesją Rady Gminy podczas której Pani dr Urszula Oettingen z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, przedstawiła przebieg zdarzeń tej historycznej bitwy – dzień po dniu. Następnie oddaliśmy cześć i honor pod „Pomnikiem bohaterskiej pamięci legionistów poległych w bitwie pod KONARAMI” na Górach Pęchowskich, gdzie we wspólnej ekumenicznej modlitwie poleciliśmy Bogu duszę zabitych w bitwie. Dopełnieniem uroczystości było nadanie imienia szkole podstawowej w Konarach. Wczorajszym capstrzykiem na Rynku w Klimontowie podczas którego odczytano apel poległych legionistów wezwaliśmy do gotowości w dzisiejszych uroczystościach.
Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj tu w miejscu zlanym krwią poległych. Dokładnie 100 lat temu o tej porze roku w maju gdy przyroda budziła się do życia, gasło niejedno ludzkie życie, legionistów I Brygady Józefa Piłsudskiego. Wśród grona, kilku tysięcy legionistów, którzy znaleźli się pod Konarami w 1915 r. byli ludzie z różnych warw społecznych chłopi, mieszczanie i ziemianie: ludzie prości i wykształceni, biedni i bogaci, młodzi tacy jak gimnazjalista Wincenty Borończyk, czy starsi jak Wacław Sieroszewski – prezes Polskiej Akademii Literatury. Pragnienie wolnej i niepodległej Polski łączyło ich w walce. Tu na tych terenach które widzimy przed i za nami w wioskach dookoła nas leżących (Kozinka – Beradzu – Płaczkowicach, Pokrzywiance, Woli Konarskiej, Przepiórowie, Kamieńcu, Kaczycach, Grabinie, Swojkowie, Górach Pęchowskich) toczyły się ciężkie boje legionistów (wchodzących w skład armii austro-węgierskiej) z armią carsko-rosyjską. Były to boje o tyle przykre, że choć jak na wojnie, śmierć nieobecna być nie może i choć „Pan Bóg kule nosi” to ciężko było zabijać wroga, który miał inny mundur, lecz pod nim kryło się polskie serce. Naprzeciw siebie walczyli Polacy znajdujący się w obcych armiach, którzy zostali zmobilizowani i powołani do nich przez ówczesne władze zaborcze. W walkach pozycyjnych nie było to tak silnie odczuwalne. Jednak gdy dochodziło do walki wręcz – na bagnety jak na przykład na Kozinku, Górach Pęchowskich, Płaczkowicach, w Przepiórowie, Kamieńcu i Swojkowie, wtedy w żołnierskiej głowie tliły się myśli rozdarte – według relacji jednego z legionistów „albo ja zginę albo on, albo ja go zabiję albo on mnie”.
Szanowni Państwo, drodzy goście współcześnie nie mamy takich dylematów. Żyjemy w wolnej, niepodległej Ojczyźnie. Nie wolno nam jednak zapomnieć, że wolność nie jest dana narodowi raz na zawsze. Trzeba o nią dbać i pielęgnować. Każdy z nas musi sobie zadać pytanie – jak najlepiej służyć Ojczyźnie w czasach pokoju, jak być dobrym patriotą i obywatelem Polski w XXI wieku. Manifestujmy swój patriotyzm. Nie wstydźmy się naszych uczuć do Polski. Uczmy nasze dzieci miłości do ojczyzny.
Szanowni Państwo mam nadzieję, że obchody upamiętniające poległych legionistów stały się doskonałą lekcją historii. Przybliżyły wydarzenia rozgrywającej się na naszych terenach bitwy z przed 100 lat i dostarczyły każdemu z nas chwil refleksji i zmusiły nas do odnowienia patriotycznych postaw.”

W imieniu Wojewody Bożentyny Pałki–Koruby wystąpił Wicewojewoda Świętokrzyski – Paweł Olszak. Tablicę z okazji 100. Rocznicy Bitwy pod Konarami z napisem „TU PRZED STU LATY WALCZYLI POLSCY LEGIONIŚCI O WOLNOŚĆ OJCZYZNY CZEŚĆ ICH PAMIĘCI, SPOŁECZEŃSTWO GMINY KLIMONTÓW, 17 MAJ 2015 r.” odsłonili Wicewojewoda Świętokrzyski – Paweł Olszak, Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski, Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski a miejscowa szkoła podstawowa, której w piątek nadano imię Bohaterów Bitwy pod Konarami otrzymała sztandar. Tablica jak i sztandar zostały poświęcone przez bpa Edwarda Frankowskiego. Odbył się apel poległych, po nim oddana została salwa honorowa przez żołnierzy z kieleckiego Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych. Pod obeliskiem oficjalne delegacje złożyły wieńce, zapłonęły również znicze. Oprawę uroczystości zapewnili: Poczty Sztandarowe, Orkiestra Reprezentacji Sił Powietrznych Wojska Polskiego z Radomia, Członkowie grup rekonstrukcyjnych.
Po oficjalnej części rocznicowych obchodów na Stoku Narciarskim w Konarach odbył się Piknik Legionowy. Zgromadzeni wysłuchali koncertu Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych Wojska Polskiego z Radomia, obejrzeli plenerową prezentację i pokaz, repliki armaty polowej, repliki karabinu Maschinengewehr, namioty sztabowe z kancelarią, obozowisko z polowym punktem opatrunkowym, kuchnię polową z Kochkuste, bateryjne stanowisko telefoniczne, stanowisko do ćwiczeń pchnięć bagnetem, legionowy sprzęt okopowy (miotacz min, ekspozycja broni i amunicji). Mogli również wziąć udział w turnieju historycznych gier planszowych. Zaprezentowano umundurowania i uzbrojenia legionisty Józefa Piłsudskiego. Prezentację historyczną pt. „Konary – miejsce chwały odrodzonego Oręża Polskiego” i pokaz wyszkolenia kawaleryjskiego zaprezentowali rekonstruktorzy Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich. Rozstrzygnięty został konkurs plastyczny, wiedzy historycznej o I Wojnie Św. na ziemi klimontowskiej oraz pieśni patriotycznej i żołnierskiej. Każdy mógł posmakować grochówki z żołnierskiego kotła.
Mieszkańcy Gminy Klimontów od 13 – 18.05.2015 r. mogli oglądać wystawę pn. „Józef Piłsudski na pomnikach w II Rzeczypospolitej” użyczoną przez Muzeum Historii z Kielc.