Aktualności

Obchody 103. rocznicy Bitwy pod Konarami

Wójt i Rada Gminy w Klimontowie
oraz
Mieszkańcy Konar i Konar-Kolonii
zapraszają

Społeczeństwo

na uroczystości patriotyczne
103. rocznicy
Bitwy pod Konarami Legionów Józefa Piłsudskiego
przy Pomniku w Konarach

w dniu 03.06.2018 roku

Program uroczystości:

1445 – Montaż słowno-muzyczny pn. „Dziękując za Niepodległość” w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy pod Konarami w Konarach

1530 – Msza Święta Polowa
Udział Kompanii Reprezentacyjnej Niepublicznego Technikum im. gen. Władysława Andersa w Opatowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

  • Odśpiewanie Hymnu Państwowego
  • Powitanie uczestników uroczystości
  • Przemówienie okolicznościowe Wójta Gminy Klimontów i gości zaproszonych
  • Złożenie wieńców i wiązanek kwiatów przy obelisku
  • Salwa Honorowa
  • Zakończenie części oficjalnej

1730 – Przejście uczestników do remizy OSP Konary i wspólny posiłek

1800 – III Marsz Strażacki szlakiem Bitwy Pod Konarami

1930 – Konarska Majówka 2018

Autokary zostaną podstawione na plac Jana Pawła II w Klimontowie o godz. 1400