Nowości

Obchody 108. rocznicy Bitwy pod Konarami

W dniu 21 maja br. z okazji uczczenia 108. rocznicy Bitwy pod Konarami, pod pomnikami w Konarach i na Cmentarzu Legionistów w Górach Pęchowskich złożone zostały kwiaty i zapalono znicze. Główne uroczystości rozpoczęły się pod pomnikiem w Konarach od montażu słowno-muzycznego w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy pod Konarami w Konarach. O godz. 1500 została odprawiona msza św. polowa, której przewodniczył ks. kan. dr Andrzej Barzycki sędzia sądu biskupiego w Sandomierzu, proboszcz parafii w Nowej Dębie. Eucharystię koncelebrowali ks. kan. Henryk Hendzel, dziekan dekanatu klimontowskiego oraz ks. kan. Zbigniew Kuras, proboszcz parafii w Olbierzowicach.

Po uroczystej mszy św. rozpoczęła się część oficjalna obchodów w której uczestniczyli między innymi posłowie na Sejm RP: Andrzej Kryj oraz Marek Kwitek, Paweł Niedźwiedź – Wicestarosta Powiatu Sandomierskiego, Adam Przybylski – radny Powiatu Sandomierskiego, Waldemar Maruszczak – Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Sandomierzu, Piotr Lipiński – Dyrektor ŚODR w Sandomierzu, druhowie z jednostek OSP z terenu Gminy Klimontów, dyrektorzy oraz delegacje ze szkół oraz mieszkańcy naszej gminy. Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego głos zabierali Marek Goździewski – Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów, Andrzej Kryj, Marek Kwitek oraz Paweł Niedźwiedź.

Następnie przy dźwiękach werbla przy pomniku delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów, oddając tym samym hołd poległym legionistom. Pamięć poległych uczczono również salwą honorową w wykonaniu Chorągwi Rycerstwa Ziemi Staszowskiej z kasztelanem Pawłem Ciepielą na czele. Po części oficjalnej wszyscy zebrani mogli się poczęstować gorąca grochówką przygotowaną przez KGW Konary.

W dniach od 16-25 maja 1915 roku na tych terenach odbywały się z największym nasileniem walki pomiędzy wojskami austro-węgierskimi a rosyjskimi. W skład sił austro-węgierskich wchodziła Pierwsza Brygada Legionów Polskich pod dowództwem brygadiera Józefa Piłsudskiego. Boje konarskie były częścią większej operacji znanej jako bitwa pod Opatowem i Klimontowem. Bitwa ta była jednym z działań naszych przodków prowadzących do odzyskania upragnionej wolności i niepodległości.