Nowości

Obchody 109. rocznicy Bitwy pod Konarami

W dniu 26 maja br. z okazji uczczenia 109 rocznicy Bitwy pod Konarami, pod pomnikami w Konarach i na Cmentarzu Legionistów w Górach Pęchowskich złożone zostały kwiaty i zapalono znicze. Główne uroczystości rozpoczęły się pod pomnikiem w Konarach od montażu słowno-muzycznego w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy pod Konarami w Konarach. O godz. 1500 została odprawiona msza św. polowa, której przewodniczył ks. Paweł Maciąg wikariusz parafii p.w. św. Józefa w Klimontowie. Eucharystię koncelebrował ks. kan. Zbigniew Kuras, proboszcz parafii w Olbierzowicach.

Po uroczystej mszy św. rozpoczęła się część oficjalna obchodów, w której uczestniczyli między innymi Andrzej Swajda – radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Grażyna Szklarska – Wicestarosta Sandomierski, Mirosław Dziarek – Członek Zarządu Powiatu Sandomierskiego, Bogusław Mrozowski – Przewodniczący Rady Powiatu w Sandomierzu, druhowie z jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Klimontów, dyrektorzy oraz delegacje ze szkół oraz mieszkańcy naszej gminy. Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego głos zabrali Marek Goździewski – Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów oraz Grażyna Szklarska – Wicestarosta Sandomierski.

Następnie przy dźwiękach werbla delegacje złożyły przy pomniku wieńce i wiązanki kwiatów, oddając tym samym hołd poległym legionistom. Pamięć poległych uczczono również salwą honorową w wykonaniu Chorągwi Rycerstwa Ziemi Staszowskiej z kasztelanem Pawłem Ciepielą na czele. Rocznicowe uroczystości Bitwy pod Konarami uświetniła Kapela Klimontowska, która zapewniła oprawę muzyczną.

Przypomnijmy, w dniach od 16-25 maja 1915 roku na tych terenach odbywały się z największym nasileniem walki pomiędzy wojskami austro-węgierskimi a rosyjskimi. W skład sił austro-węgierskich wchodziła Pierwsza Brygada Legionów Polskich pod dowództwem brygadiera Józefa Piłsudskiego. Boje konarskie były częścią większej operacji znanej jako bitwa pod Opatowem i Klimontowem. Bitwa ta była jednym z działań naszych przodków prowadzących do odzyskania upragnionej wolności i niepodległości.

Po części oficjalnej dokonano uroczystego przecięcia wstęgi i oddano do użytku po gruntownym remoncie remizo-świetlicę, nowobudowany garaż jednostanowiskowy dla potrzeb OSP oraz rozbudowaną drogę gminną nr 331042T Konary-Kujawy.

Z okazji tak wyjątkowej uroczystości zaproszeni goście władzom OSP przekazali okolicznościowe grawertony. Na ręce Burmistrza Marka Goździewskiego strażacy złożyli podziękowania przekazując bukiet kwiatów.

Następnie wszyscy zebrani mogli się poczęstować pyszną grochówką przygotowaną przez KGW Konary. Imprezą towarzysząca obchodom była Konarska Majówka.