Aktualności

Obchody 150 rocznicy Powstania Styczniowego

Półtora wieku temu, 22 stycznia 1863 r. wybuchło Powstanie Styczniowe – zbrojny zryw Narodu Polskiego przeciw Imperium Rosyjskiemu. Rozpoczęło się wówczas na ziemiach polskich będącym pod zaborem rosyjskim jedno z najtragiczniejszych naszych powstań narodowych. Niesprzyjająca sytuacja polityczna i słabość militarna powstańców z góry skazywały ich na klęskę. Powstanie z 1863 r. zaważyło jednak ogromnie na kształtowaniu naszej świadomości narodowej.

W naszej gminie obchody 150 rocznicy powstania styczniowego powiązane z poświęceniem pomnika wybudowanego dla uczczenia pamięci powstańców zwycięskiej bitwy pod Rybnicą odbyły się dnia 20.X.2013 r. To właśnie tu na wzgórzu rybnickim w tym dniu w godzinach popołudniowych Oddział Powstańców Styczniowych dowodzonych przez pułkownika Dionizego Czachowskiego został z zasadzki zaatakowany przez wojska carskie pod dowództwem majora Czutiego. Zaskoczeni Powstańcy zdołali jednak odeprzeć atak przeciwnika i zmusić go do wycofania się. W zwycięskiej walce poległo lub zmarło w wyniku odniesionych ran 27 Powstańców. Nadleśnictwo Staszów przy poparciu lokalnej społeczności uczciło ich pamięć poprzez wybudowanie pomnika na urokliwej polanie u podnóża wzgórza Rybnicy. Uroczystości rozpoczęły się od montażu historyczno-patriotycznego w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej z Nawodzic. Następnie Nadleśniczy Nadleśnictwa Staszów Adam Lubera powitał wszystkich i krótko przybliżył historię powstania i miejsca bitwy. Podczas uroczystej mszy kilka słów o ważności powstań narodowych i o pamięci do uczestników uroczystości powiedział i modlitwę w koncelebrze poprowadził ksiądz kapelan doktor Marek Kozera z Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu wraz z proboszczem z Olbierzowic Ks. Zbigniewem Kuras Po skończonej mszy uroczyście poświęcono pomnik poległych powstańców bitwy pod Rybnicą i odsłonięcia pomnika dokonali: Nadleśniczy Nadleśnictwa Staszów Adam Lubera, Wójt Gminy Klimontów Ryszard Adam Bień, Leśniczy Leśnictwa Smerdyna Zdzisław Koryciński. Po poświęceniu pomnika okolicznościowe przemówienia wygłosili min. Wójt Gminy Klimontów Ryszard Adam Bień, Poseł na Sejm RP – Andrzej Bętkowski, Zastępca Dyrektora RDLP Radom Piotr Kacprzak, autor projektu pomnika Adam Węglarz, prof. dr hab. Marek Chmielewski – Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk. Delegacje złożyły wieńce i wiązanki oraz zapaliły znicze. Na koniec z armaty została oddana salwa honorowa przez Chorągiew Rycerstwa Ziemi Staszowskiej. Po części oficjalnej Nadleśniczy Adam Lubera podziękował wszystkim sponsorom a przede wszystkim panu Ryszardowi Adamowi Bieniowi – Wójtowi Gminy Klimontów za współpracę w przygotowaniu uroczystości oraz zaprosił wszystkich uczestników na grochówkę. Pomnik zaprojektowany został przez pana Adama Węglarza, powstał z inicjatywy Nadleśnictwa Staszów. Przy pomniku wartę honorową pełnili strzelcy ze Związku Strzeleckiego Strzelec oraz Rycerze z Chorągwi Rycerstwa Ziemi Staszowskiej. Uroczysty ton rocznicy obchodów nadała oprawa muzyczna Kapeli Klimontowskiej i trębacza z Nadleśnictwa Staszów. W uroczystości udział wzięli m. in. Andrzej Bętkowski – Poseł na Sejm RP, Piotr Kacprzak Zastępca Dyrektora RDLP Radom, prof. dr hab. Marek Chmielewski Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, Szyman Kołacz – Wójt Gminy Łoniów, przedstawiciele samorządów, dyrekcji i uczniów szkół, jednostek straży pożarnej, lokalnych organizacji oraz licznie przybyli mieszkańcy okolicznych wiosek.

Dodatkowo Gmina Klimontów odrestaurowała zniszczone mogiły powstańców styczniowych, które następnie zostały uroczyście poświęcone. W dniu 22 października 2013 r. na cmentarzu w Olbierzowicach poświęcono pomnik poległych w bitwie pod Jurkowicami, natomiast 24 października 2013 r. na cmentarzu w Klimontowie – pomnik poległych powstańców bitwy pod Rybnicą.