Aktualności

Obchody 99. rocznicy Odzyskania Niepodległości

11-go listopada Społeczeństwo Ziemi Klimontowskiej upamiętniło odzyskanie wolności w 1918 r. po 123 latach zaborów. Na zaproszenie Wójta Gminy Klimontów Marka Goździewskiego w tegorocznych obchodach uczestniczyli m.in. Marek Kwitek Poseł na Sejm RP, Andrzej Swajda Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Krzysztof Szatan i Leszek Galata Radni Powiatu Sandomierskiego, Paweł Niedźwiedź Sekretarz Starostwa Powiatowego w Sandomierzu, Marcin Piwnik Członek Zarządu Powiatu Sandomierskiego, oraz Czesław Fijałkowski Przewodniczący Rady Gminy Klimontów wraz z Radnymi Gminy Klimontów. Obchody 99 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę rozpoczęły się od uroczystej Mszy św. w intencji Ojczyzny w kościele p.w. św. Józefa, którą odprawił ks. kanonik Henryk Hendzel, proboszcz klimontowskiej parafii. W nabożeństwie uczestniczyły liczne poczty sztandarowe m.in. ze szkół, organizacji kombatanckich, partii politycznych, straży pożarnych i stowarzyszeń. Po Mszy św. uczestnicy przemaszerowali pod pomniki: Powstańców Styczniowych, płk. Antoniego Wiktorowskiego i Walczących o Wolność w latach 1939-1945, gdzie delegacje władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych, straży pożarnych, szkół, środowisk kombatanckich, sportowców, partii politycznych złożyły wiązanki kwiatów i wieńce. Po występie przygotowanym przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie, który odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury w Klimontowie uczestnicy obchodów udali się na cmentarz Legionistów Józefa Piłsudskiego w Górach Pęchowskich. Po przywitaniu przybyłych Gości przez Wójta Gminy Klimontów Marka Goździewskiego, oraz po odśpiewaniu Hymnu Państwowego modlitwę w intencji poległych w walkach o Niepodległość Polski poprowadził ks. kanonik Henryk Hendzel. Wójt Gminy Marek Goździewski w słowach skierowanych do zebranych powiedział: Święto 11 Listopada to dla nas Polaków najważniejsze święto narodowe, pamięci walk o wolność, wiary i zwycięstwa narodu polskiego. Dziewięćdziesiąt dziewięć lat temu po stu dwudziestu trzech latach niewoli Rzeczpospolita wróciła na mapy Europy. Tak pisał o tym wydarzeniu Alojzy Feliński:

Powstała z grobu na Twe władne słowo
Polska – wolności narodów chorąży.
Pierzchnęły straże, a ponad jej głową
Znowu swobodnie Orzeł Biały krąży.

Polski bohater narodowy walczył o wolność naszą i waszą, moją i twoją. Prześladowani Polacy, skazani na tułaczkę nie tracili ducha wiary w odrodzenie swojej Ojczyzny – Polski. Wiedzieli, że ojczyzna którą nosili w sercach przetrwa, że przyjdzie czas w którym zostaną wykorzystane tradycje patriotyczne przekazywane dzieciom z pokolenia na pokolenie jak walczyć o Polskę i być Polakiem. Przyszedł taki czas – na początku XX wieku – czas pierwszej wojny światowej. Skłócone państwa zaborcze walczyły ze sobą… Walki wojny światowej. Skłócone państwa zaborcze walczyły ze sobą… Walki między zaborcami dawały nam szansę na odzyskanie niepodległości. 11 listopada 1918 r. zakończyła się I wojna światowa. Powstała sytuacja niezwykła, wszyscy trzej zaborcy przegrali wojnę, nie byli już w stanie przeszkodzić w odrodzeniu państwa polskiego. Polacy wykorzystali szansę, którą stworzyła im historia, wywalczyli sobie niepodległość, która szybko została wystawiona na próbę.15 sierpnia 1920 r. Odrodzone wojsko polskie pod dowództwem Józefa Piłsudskiego w bitwie nazywanej „Cudem nad Wisłą”. Zatrzymało nadciągającą falę bolszewizmu.
Te wydarzenia zapisane są na kartach historii naszego narodu. My współcześnie żyjący Polacy w tym szczególnym dniu oddajemy hołd wszystkim tym, którzy swoją niezłomną postawą i męstwem wywalczyli wolność naszej Ojczyźnie.
Wspominamy bohaterów walk niepodległościowych wybitnych wodzów, mężów stanu: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, Józefa Hallera, Ignacego Mościckiego, Władysława Sikorskiego, Ignacego Daszyńskiego jak również i wielu szeregowych żołnierzy którzy ginęli na liniach frontu.
Szanowni Państwo, drodzy Goście dowody walk o niepodległość naszej Ojczyzny znajdują się w wielu miejscach naszej Gminy: jednym z nich jest pomnik Legionistów przy którym się gromadzimy. To tu uczczono bohatersko walczących o niepodległość żołnierzy w jednej z najkrwawszych bitew jakie stoczyła I Brygada Legionów Józefa Piłsudskiego z wojskami rosyjskimi. W potyczkach zginęło stu kilkudziesięciu Legionistów, kilkuset zostało rannych. Większość zabitych pochowano w pobliżu miejscowości Beradz obok poległych w bitwie żołnierzy armii austro – węgierskiej i żołnierzy przeciwnika – Rosjan. W miejscu w którym się znajdujemy 8 września 1929 roku Prezydent II Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy Mościcki dokonał uroczystego odsłonięcia Pomnika Czynu Legionów. W 1934 roku wokół pomnika utworzono cmentarz i przeniesiono legionistów poległych w bitwie konarskiej, ekshumowanych z okolicznych cmentarzy. Legionowy cmentarz zniszczony po II wojnie światowej odbudowany został w 1988 r. Na tym cmentarzu znajduje się również grób kpt. Kazimierza Herwina-Piątka bohatera, legionisty który 12 sierpnia 1914 r. wyprowadził z Krakowa do Kielc I Kompanię Kadrową i poległ w bitwie pod Konarami.

Szanowni Państwo,
dziś żyjemy w wolnej Polsce, w zjednoczonej Europie. Wszystkie atrybuty wolnego, niepodległego, demokratycznego i nowoczesnego Państwa są dla nas czymś oczywistym. Dla mnie osobiście nie ulega wątpliwości, że budowa współczesnej Polski opierać się musi na solidnych fundamentach, wywodzących się szczególnie z narodowej tradycji , historii i wiary.
Jako Wójt Gminy wraz z Radą Gminy dbamy o pamięć bohaterów o pomniki, mogiły poległych w walkach o wolność naszej ojczyzny. W 2015 r. zostały odnowione mogiły żołnierskie w Płaczkowicach i Beradzu oraz obelisk w Konarach upamiętniający bohaterów walczących w bitwie pod Konarami, w 2016 r. przeprowadziliśmy generalny remont tego pomnika i cmentarza przy którym się gromadzimy. Obecnie jesteśmy w trakcie remontu grobu Nieznanego Żołnierza i mogił bohaterów poległych w czasie drugiej wojny światowej na cmentarzu w Goźlicach. Pamiętamy o tych wszystkich którzy wywalczyli dla nas wolność, czcimy ich pamięć w myśl słów Marszałka Piłsudskiego: „Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości.” …

Następnie zgromadzeni wysłuchali słów Pana Marka Kwitka Posła na Sejm RP. Po przemówieniach licznie przybyłe delegacje przy dźwiękach werbla złożyły wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem Legionistów Józefa Piłsudskiego poległych w Bitwie pod Konarami. Zebrani obejrzeli musztrę wykonaną przez Kompanię Reprezentacyjną Niepublicznego Technikum w Opatowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, która w tym roku uświetniła obchody odzyskania wolności.
Uroczystość zakończyła się koncertem pieśni legionowych w wykonaniu zespołu Wiarus Po zakończeniu części oficjalnej obchodów Święta Niepodległości wszyscy zebrani mogli się poczęstować gorąca grochówką.