Aktualności

Obchody Jubileuszu 50-lecia pozycia par małżeńskich

W minioną niedzielę tj. 12.02.2017 r. w niezwykle uroczystej oprawie 23 pary małżeńskie z terenu gminy Klimontów świętowały jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. W tym wyjątkowym wydarzeniu małżonkom towarzyszyli znamienici goście na czele z Senatorem RP Jarosławem Rusieckim, Posłami na Sejm RP: Panem Kazimierzem Kotowskim i Panem Markiem Kwitkiem, który jednocześnie reprezentował Panią Wojewodę Świętokrzyską, Radnym Województwa Świętokrzyskiego Panem Andrzejem Swajdą, który reprezentował Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Pana Adama Jarubasa, Radnym Powiatowym Panem Leszkiem Galatą, Wójtem Gminy Klimontów Panem Markiem Goździewskim, Zastępcą Wójta Gminy Klimontów Panem Edwardem Przytułą – oraz z Radnymi Gminy Klimontów.

Świętowanie rozpoczęło się uroczystą Mszą Św. w kościele pw. św. Józefa w Klimontowie, odprawioną przez proboszcza miejscowej parafii ks. kanonika Henryka Hendzla. W trakcie mszy małżonkowie odnowili swoje ślubne przyrzeczenia. Druga część uroczystości odbyła się w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie. Wszystkich gości przywitał Kierownik USC Adam Przybylski. Szczególnie wzruszający był moment powtórzenia przysięgi małżeńskiej po której nastąpiła chwila dekoracji medalami nadanymi przez Prezydenta RP. Dekoracji dokonał w imieniu Pani Agaty Wojtyszek – Wojewody Świętokrzyskiego poseł na Sejm RP Pan Marek Kwitek. Szanownym Jubilatom wręczono listy gratulacyjne od Posłów na Sejm RP, Wojewody, Marszałka i Wójta oraz upominki ufundowane przez gminę Klimontów. Następnie Wójt Gminy Klimontów złożył Jubilatom życzenia mówiąc:
„…Drodzy Jubilaci, rocznica ślubu to szczególna okazja, aby się zatrzymać i spojrzeć wstecz na to, co osiągnęliście w ciągu wspólnego życia. Wasze pięćdziesięciolecie małżeństwa to piękny przykład dla młodych pokoleń. Państwa obecność tutaj dowodzi, że dochowaliście, wbrew wszelkim przeciwnościom, przysięgi małżeńskiej. Bo miłość jest nie tylko braniem ale i dawaniem, budowaniem, nie niszczeniem. Wasze małżeństwa są przykładem, że nawet najcięższe obowiązki, gdy dźwiga się razem, stają się lżejsze, a wzajemne zrozumienie i miłość potrafią przezwyciężyć wszystkie trudności…
…Kochani Jubilaci z okazji tego pięknego jubileuszu w imieniu swoim, Rady Gminy pragnę złożyć Wam gratulacje i wyrazy uznania. Przyjmijcie od nas najserdeczniejsze życzenia pełne zdrowia, siły i zadowolenia z każdego dnia wspólnego życia. Na dalsze lata życzymy Wam wiele miłości, opieki od najbliższych – wsparcia dzieci i wnuków. Samych radosnych i pogodnych chwil na każdy dzień.”

Do życzeń pana Wójta dołączyli się Adam Przybylski, Kierownik USC w Klimontowie, Senator RP Jarosław Rusiecki, Poseł na Sejm RP Kazimierz Kotowski, Poseł na Sejm RP Marek Kwitek, Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Swajda, oraz Radny Powiatowy Leszek Galata. W dalszej części obchodów w imieniu małżonków głos zabrali Pan Czesław Fijałkowski Przewodniczący Rady Gminy w Klimontowie dziękując Wójtowi za pamięć o Jubilatach i za zorganizowanie uroczystości oraz Pani Janina Baran, która w podziękowaniu za zorganizowanie uroczystości zaśpiewała piosenkę napisaną specjalnie na tę okazję. Podniosłą chwilę uczczono symboliczną lampką szampana, a gromkie sto lat odśpiewano przy akompaniamencie Kapeli Klimontowskiej. Po oficjalnej części uroczystości wszyscy zebrani zostali zaproszeni na poczęstunek. Nie zabrakło również bogatego programu artystycznego w wykonaniu dzieci i młodzieży z Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie. W miłej atmosferze Jubilaci spędzili niedzielne popołudnie.
Medale za długoletnie pożycie otrzymali:

 1. Elżbieta i Władysław Jońcowie z Nawodzic
 2. Marianna i Józef Judowie z Byszowa
 3. Stanisława i Kazimierz Makowiak z Wilkowic
 4. Henryka i Jerzy Staniszewscy z Przybysławic
 5. Elżbieta i Stanisław Sudy z Przybysławic
 6. Marianna i Jan Kokosa z Ułanowic
 7. Zofia i Marian Zając z Pęchowa
 8. Marianna i Józef Mazur z Konar
 9. Aleksandra i Andrzej Kosikowie z Ułanowic
 10. Janina i Czesław Fijałkowscy z Klimontowa
 11. Kazimiera i Kazimierz Koziarscy z Rogacza
 12. Janina i Marian Baran z Beradza
 13. Krystyna i Mieczysław Makułowie z Konar
 14. Marianna i Jan Kopeć z Nawodzic
 15. Teodora i Władysław Baran z Szymanowic Dolnych
 16. Zofia i Wiesław Haja z Byszówki
 17. Zdzisława i Jan Orłowscy z Pęchowa
 18. Marianna i Józef Buczkowscy ze Śniekóz
 19. Maria i Jan Barańscy z Klimontowa
 20. Maria i Kazimierz Suroń z Ossolina
 21. Aleksandra i Roman Staneta z Klimontowa
 22. Stanisława i Marian Kochankowie z Klimontowa
 23. Pelagia i Józef Grygiel z Szymanowic Dolnych

Wszystkim Jubilatom życzymy kolejnych lat życia w dobrym zdrowiu, zgodzie i wzajemnej miłości.