AktualnościOgłoszenia

Obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.
Deklarację będzie można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Klimontów.
Jednocześnie informujemy, że termin obowiązkowego przekazywania informacji do CEEB dla właścicieli/zarządców wynosi:

  • w ciągu 12 miesięcy dla budynków, w których już istnieje źródło ciepła i spalania paliw,
  • w ciągu 14 dni dla źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach nowo powstałych.

Ponadto więcej informacji oraz deklaracje w formie elektronicznej znajdą Państwo pod adresem zone.gunb.gov.pl oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Klimontów.

Deklaracja – nieruchomości zamieszkałe
Deklaracja – nieruchomości niezamieszkałe