AktualnościObwieszczenia

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia znak: R.6220.1.2016 w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wójta Klimontowa znak: R.6220.1.2016 z dnia 02.05.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 w granicach gminy Klimontów wraz z budową obwodnicy Klimontowa” realizowanego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach ul. Jagiellońska 72 25-602 Kielce.