Obwieszczenia

Obwieszczenie o sporządzeniu projektu uchwały w sprawie podziału województwa świętokrzyskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii oraz wyłożeniu jej do publicznego wglądu