Obwieszczenia

Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych

Obwieszczenie
o terminie polowań zbiorowych

Wójt Gminy Klimontów, działając na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2033) informuje o korekcie planu polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego Nr 143 dzierżawionego przez Koło Łowieckie „ORĘŻ SANDOMIERZ” na rok 2019

Lp Termin Miejsce polowania Godzina rozpoczęcia polowania Zwierzyna
1 12.01.2019 Pola, las Żyznów, Nawodzice, Rybnica 800 Jeleń, sarna, dzik, bażant, kogut, lis, jenot, tchórz, kuna
2 13.01.2019 Pola, las Rybnica, Żyznów 800 Jeleń, sarna, dzik, bażant, kogut, lis, jenot, tchórz, kuna
3 19.01.2019 Pola, las Rybnica, Żyznów, Nawodzice 800 Jeleń, dzik, bażant, kogut, lis, jenot, tchórz, kuna
4 20.01.2019 Pola, las Rybnica, Żyznów, Nawodzice 800 Jeleń dzik, bażant, kogut, lis, jenot, tchórz, kuna
5 21.01.2019 Pola, las, Rybnica, Żyznów, Nawodzice 800 Jeleń, dzik, bażant, kogut, lis, jenot, tchórz, kuna
6 25.01.2019 Pola, las Rybnica, Żyznów, Nawodzice, Julianów 800 Jeleń, dzik, bażant, kogut, lis, jenot, tchórz, kuna
7 26.01.2019 Pola, las Rybnica, Żyznów, Nawodzice, Julianów 800 Jeleń, dzik, bażant, kogut, lis, jenot, tchórz, kuna
8 27.01.2019 Pola, las, Rybnica, Żyznów, Nawodzice, Julianów 800 Dzik, bażant, kogut, lis, jenot, tchórz, kuna

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Klimontów oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Klimontowie i w sołectwach: Nowa Wieś, Nawodzice, Rybnica.