Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych

Wójt Gminy Klimontów, działając na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 ze zm.) informuje, o terminie polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego Koło Łowieckie Nr 31 „Oręż Sandomierz” Bukowa 2 28-221 Osiek

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Oręż Sandomierz” w sezonie 2018/2019

Lp. Termin Obwód – przybliżony rejon polowań Zwierzyna
1 18.11.2018 godz. 800 Obwód Nr 143
Las, pola Żyznów Nawodzice Rybnica
Dzik, lis, borsuk, jenot, tchórz, kuna, bażant, kogut, kaczka, grzywacz
2 02.12.2018 godz. 800 Obwód Nr 143
Pola las Rybnica, Smerdyna, Budy
Jeleń, sarna, dzik, lis, jenot, tchórz, kuna, bażant, kogut, kaczka, grzywacz
3 23.122018 godz. 800 Obwód Nr 143
Pola las Królewice, Bukowa, Wiązownica, Rybnica
Jeleń, sarna, dzik, zając, bażant, kogut, lis, jenot, tchórz, kuna
4 05.01.2019 godz. 800 Obwód Nr 143
Pola, las Wiązownica, Smerdyna, Budy, Rybnica
Jeleń, sarna, dzik, bażant, kogut, lis, jenot, tchórz, kuna
5 06.01.2019 godz. 800 Obwód Nr 143
Pola, las Żyznów, Rybnica, Bukowa, Budy
Jeleń, sarna, dzik, bażant, kogut, lis, jenot, tchórz, kuna
6 12.01.2019 godz. 800 Obwód nr 143
Pola, las Żyznów, Nawodzice, Smerdyna, Rybnica
Jeleń, sarna, dzik, bażant, kogut, lis, jenot, tchórz, kuna

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Klimontowie oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Klimontów oraz w sołectwach: Rybnica i Nawodzice.

Zmiana wielkości fontu
Zmiana kontrastu