Obwieszczenia

Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych

Wójt Gminy Klimontów, działając na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 ze zm.) informuje, o dodatkowym terminie polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego nr 141 – Koło Łowieckie „KNIEJA” 25-635 Kielce ul. Kowalczewskiego 5/4

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „KNIEJA” w sezonie 2018/2019 – DODATKOWY TERMIN

Lp. Termin Obwód – przybliżony
rejon polowań
Godzina rozpoczęcia
i zakończenia polowania
Zwierzyna
1 22.12.2018 Byszówka, Postronna 700–1600 Zające, bażanty, lisy

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Klimontowie oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Klimontów oraz w sołectwie Byszówka.