Obwieszczenia

Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych

Obwieszczenie
o terminie polowań zbiorowych

Wójt Gminy Klimontów, działając na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 ze zm.) informuje o terminie polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego Nr 143 dzierżawionego przez Koło Łowieckie ORĘŻ SANDOMIERZ Bukowa 2 28-221 Osiek

Dodatkowy plan polowań Koła Łowieckiego „ORĘŻ SANDOMIERZ” w 2019 r.

Lp Termin Obwód – przybliżony rejon polowań Zwierzyna
1 02.01.2019
godz. 800
Pola, las Rybnica, Żyznów, Nawodzice Jeleń, sarna, dzik, bażant, kogut, lis, jenot, tchórz, kuna
2 03.01.2019 Pola, las Rybnica, Żyznów, Nawodzice Jeleń, sana, dzik, bażant, kogut, lis, jenot, tchórz, kuna
3 04.01.2019 Pola ,las Rybnica, Żyznów Jeleń, sarna, dzik, bażant, kogut, lis, jenot, tchórz, kuna
4 11.01.2019 Pola, las Rybnica, Żyznów, Nawodzice Jeleń, sarna, dzik, bażant, kogut, lis, jenot, tchórz, kuna
5 19.01.2019 Pola, las Rybnica, Żyznów, Nawodzice Jeleń, dzik, bażant, kogut ,lis ,jenot, tchórz, kuna
6 20.01.2019 Pola, las, Rybnica, Żyznów, Nawodzice Jeleń, dzik, bażant, kogut, lis, jenot, tchórz, kuna
7 21.01.2019 Pola, las, Rybnica, Żyznów, Nawodzice Jeleń, dzik, bażant, kogut, lis ,jenot, tchórz, kuna
8 25.01.2019 Pola, las, Rybnica, Żyznów, Nawodzice, Julianów Jeleń, dzik, bażant, kogut, lis, jenot, tchórz, kuna
9 26.01.2019 Pola, las, Rybnica, Żyznów, Nawodzice, Julianów Jeleń, dzik, bażant, kogut, lis, jenot, tchórz, kuna

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Klimontów oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Klimontowie i w sołectwach: Nowa Wieś, Nawodzice, Rybnica.