Obwieszczenia

Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych

Wójt Gminy Klimontów, działając na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. –Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 ze zm.) informuje, o terminie polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego Koło Łowieckie ,,Knieja” w Kielcach

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego ,,Knieja” w sezonie 2018/2019

Lp.

Termin

Prowadzący

Obwód – przybliżony rejon polowań

Zwierzyna

1

08.12.2018

Wojciech Chmielewski
Łukasz Marzec

141 Byszówka

Lis, zając, bażant

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Klimontowie oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Klimontów i w sołectwie Byszówka.