Obwieszczenia

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa farmy fotowoltaicznej Borek Klimontowski II o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 124/1, 125 obręb: 0003 Borek Klimontowski gmina Klimontów.”