Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu Klimontów