Nowości

Od 104 lat wolna i niepodległa Polska

Narodowe Święto Niepodległości obchodzone jest co roku 11 listopada. Upamiętnia ono odzyskanie przez nasz kraj niepodległości w 1918 roku, po 123 latach zaborów (1795-1918). W 1919 roku nie było sprzyjającej sytuacji by uczcić rocznicę odzyskania niepodległości, ponieważ trwały jeszcze wojny o granice Rzeczypospolitej. Pierwszy raz w pełni uroczyście upamiętniono odzyskanie niepodległości 14 listopada 1920. Tego dnia uhonorowano Józefa Piłsudskiego jako zwycięskiego Wodza Naczelnego w wojnie polsko-bolszewickiej wręczając mu buławę marszałkowską.

W piątek 11 listopada mieszkańcy gminy Klimontów upamiętnili odzyskanie przez Polskę Niepodległości. Gminne obchody 104 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę rozpoczęły się od uroczystej mszy św. w intencji Ojczyzny w kościele p.w. św. Józefa, którą odprawił proboszcz klimontowskiej parafii ks. kan. Henryk Hendzel. W nabożeństwie uczestniczyły liczne poczty sztandarowe. Po mszy św. uczestnicy przemaszerowali pod pomniki: Powstańców Styczniowych, płk. Antoniego Wiktorowskiego i Walczących o Wolność w latach 1939-1945, gdzie delegacje władz samorządowych, szkół i przedszkoli, partii politycznych oraz stowarzyszeń złożyły wiązanki kwiatów i wieńce. W sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych zaprezentowali program artystyczny, w którym przedstawili najważniejsze pieśni patriotyczne związane z historią Polski zaczynając od tej najważniejszej – Hymnu Państwowego.

Po prezentacji w M-GOK uczestnicy obchodów udali się na cmentarz Legionistów Józefa Piłsudskiego w Górach Pęchowskich. Modlitwę w intencji poległych w walkach o Niepodległość Polski poprowadził ks. proboszcz Henryk Hendzel. Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego głos zabrał Marek Goździewski Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów.

„…W listopadzie 1918 roku, po 123 latach niewoli wskrzeszona Polska „powstała z martwych”. Zanim do tego doszło, kilka pokoleń naszych rodaków żyło pod jarzmem zaborców: Rosji, Prus i Austrii. Życie nie było łatwe, nieustanne szykany , represji, zsyłki na Sybir. Zakrojona na szeroką skalę rusyfikacja i germanizacja miały pozbawić Polaków ducha narodowego. Efekt tej zaborczej polityki naszych ciemiężców był jednak odwrotny od zamierzonego…
…Drodzy zebrani na dzisiejszej uroczystości, my Polacy XXI wieku często zapominamy co to znaczy żyć w wolnej Ojczyźnie. Niejednokrotnie nie potrafimy docenić życia we własnym, suwerennym kraju. Musimy pamiętać o przyszłych pokoleniach Polaków by „Polska szkoła i dom rodzinny” krzewił w nich patriotyzm i świadomość narodową. Bo wolność nie jest nam dana raz na zawsze o czym świadczy najlepiej sytuacja za naszą wschodnią granicą, gdzie Ukraińcy walczą z rosyjskim najeźdźcą o przetrwanie swej wolnej Ojczyzny…”.

W swoim przemówieniu przypomniał zebranym o licznie prowadzonych działaniach na terenie naszej gminy, które przybliżały naszą Ojczyznę do odzyskania Niepodległości. Podkreślił, że samorząd i mieszkańcy gminy Klimontów pamiętają i dbają o pamięć o tych, którzy walczyli o wolną i niepodległą Polskę. Po przemówieniu licznie przybyłe delegacje przy dźwiękach werbla złożyły wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem Legionistów Józefa Piłsudskiego poległych w Bitwie pod Konarami. Uroczystość zakończyła się koncertem pieśni legionowych w wykonaniu zespołu Wiarus. Po zakończeniu części oficjalnej obchodów Narodowego Święta Niepodległości wszyscy zebrani mogli się poczęstować gorąca grochówką.