Nowości

Od 50 lat razem

„Musicie być silni miłością, która wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy, wszystko przetrzyma,
tą miłością, która nigdy nie zawiedzie.”

św. Jan Paweł II

W niedzielę 27. listopada br. w niezwykle uroczystej oprawie 21 par małżeńskich z terenu gminy Klimontów świętowało jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Świętowanie rozpoczęło się uroczystą mszą św. w kościele pw. św. Józefa w Klimontowie, którą odprawił proboszcz miejscowej parafii ks. kanonik Henryk Hendzel. W trakcie mszy małżonkowie odnowili swoje ślubne przyrzeczenia. Po mszy świętej, dalsza część uroczystości odbyła się w domu weselnym Restauracja&Pensjonat Cykada w Pęchowie.

Dostojnych Jubilatów przywitał Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Klimontowie Adam Przybylski, przywitał także przybyłych gości: ks. kanonika Henryka Hendzla, Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marka Jońcę, Starostę Sandomierskiego Marcina Piwnika, Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów Marka Goździewskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej Roberta Orłowskiego wraz z radnymi.

50-lecie pożycia małżeńskiego to wspaniała rocznica. Ożywają wspomnienia, wracają chwile i obrazy, mieniące się swoistym blaskiem. Jak przyznają jubilaci, każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale Złote Gody to jubileusz niezwykły. Wśród małżeństw, które 50 lat temu powiedziały sobie sakramentalne „tak” znaleźli się:

Teresa i Ryszard Gładysz
Jadwiga i Stanisław Gruszeccy
Teresa i Jan Jońca
Teresa i Szymon Kalina
Zdzisława i Aleksander Koch
Stanisława i Kazimierz Konat
Kazimiera i Aleksander Koziarz
Janina i Andrzej Lasota
Wanda i Mieczysław Luzak
Henryka i Bohdan Luzak
Teresa i Marian Mikus
Anna i Andrzej Niezgoda
Ewa i Wojciech Piotrowscy
Marianna i Mieczysław Rozmysłowscy
Krystyna i Marian Sadowscy
Maria i Józef Skuza
Barbara i Jan Sowińscy
Marianna i Tadeusz Woś
Krystyna i Marian Zięba
Henryka i Kazimierz Zimoląg
Cecylia i Stefan Żurek.

Szczególnie wzruszający był moment powtórzenia przysięgi małżeńskiej po której życzenia Jubilatom złożyli Burmistrz Marek Goździewski, Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Jońca i Starosta Sandomierski Marcin Piwnik.

„…Każdy z Was wie, ile musiał przejść, aby znaleźć się w tym miejscu. Dzisiaj my wszyscy tu obecni za to pięknie dziękujemy. Jesteście przykładem tego, że siła i trwałość rodziny jaką tworzy się przez zawarcie małżeństwa nie zależy od przepisów prawa, od podpisu na akcie, ale zależy przede wszystkim od nas samych, od naszej postawy, od okazywanej na co dzień miłości, od chęci przepraszania i przebaczania, od chęci zrozumienia dążeń i oczekiwań kochanej osoby…
Składam Wam wyrazy najwyższego uznania za chlubne przeżycie tak pięknej i długiej drogi życia. Za duży wkład pracy w dobre wychowanie Waszych dzieci, za pracę na rzecz swojej rodziny, najbliższego otoczenia i całej naszej gminy. Życzę Wam Dostojni Jubilaci wielu kolejnych lat przeżytych w zdrowiu, miłości i wzajemnym szacunku. Życzę radości z każdego kolejnego dnia, życzliwości najbliższych i wszelkiej pomyślności, byśmy mogli świętować kolejne jubileusze” – powiedział Burmistrz Marek Goździewski.

Marek Jońca – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w słowach skierowanych do Jubilatów powiedział: „… Przed laty podjęliście Państwo dojrzałą i słuszną decyzję o wspólnej drodze na dobre i na złe. Swoją postawą dajecie piękny przykład oddania sobie i najbliższym, a historia Waszego uczucia stanowi natchnienie do tego, że warto szukać w życiu prawdziwej miłości… miłości, która w myśl słów Ojca Świętego »nigdy nie zawiedzie«…
W tym wyjątkowym dniu, prosimy przyjąć życzenia zdrowia, wytrwałości, nadziei i siły do pokonywania wszelkich trudów, błogosławieństwa Bożego i samych radosnych dnia w gronie życzliwych, troskliwych i najbliższych sercu osób”.

Piękny jubileusz był podstawą do wystąpienia Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów z wnioskiem o nadanie parom odznaczeń państwowych – Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. To jedyne odznaczenie rangi państwowej nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które otrzymać można wyłącznie we dwoje, jako nagrodę za wytrwałość w miłości i wierności oraz złożonej 50 lat temu przysiędze małżeńskiej. Medale w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Dostojnym Jubilatom wręczyli Burmistrz Marek Goździewski wraz z Członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Markiem Jońcą i  Starostą Sandomierskim Marcinem Piwnikiem.

Podniosłą chwilę uczczono symboliczną lampką szampana, a gromkie sto lat odśpiewano przy akompaniamencie Kapeli Klimontowskiej. Po oficjalnej części uroczystości wszyscy zebrani zostali zaproszeni na poczęstunek. Nie zabrakło również bogatego programu artystycznego w wykonaniu młodzieży z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie. W miłej atmosferze Jubilaci spędzili niedzielne popołudnie.

Drodzy Jubilaci!
Pragniemy złożyć Państwu z serca płynące gratulacje i życzenia. Życzymy Wam, Drodzy Jubilaci wielu wspólnych lat w zdrowiu i pomyślności. Życzymy spokoju i życzliwości ludzkiej, a także tego byście doczekali wspólnie kolejnych pięknych jubileuszy.