Nowości

Oddanie inwestycji do użytku

W gminie Klimontów w minioną sobotę 13.01.2018 r. uroczyście oddano do użytku 3 inwestycje. W Ułanowicach otworzono most w ciągu drogi gminnej nr 331037T Ułanowice-Olbierzowice od km 0+015 do km 0+025 (wartość zadania wynosiła 262 275,23 zł w tym dotacja z budżetu państwa 126 655,00 zł) oraz inwestycję pn. „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 0781T w miejscowości Ułanowice od 1+050 do km 1+170” zrealizowaną w porozumieniu z Powiatem Sandomierskim.

Koszt zadania wyniósł 905 156,09 zł w tym: dotacja: 717 656,00 zł, dofinansowanie: Zarząd Dróg Powiatowych – 93 750,05 zł, Gmina Klimontów – 93 750,04 zł.

W Ułanowicach przybyłych Gości przywitał Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski, którzy następnie zabrali głos. Po przemówieniach Proboszcz Parafii Św. Wawrzyńca w Olbierzowicach – Ks. Zbigniew Kuras poświęcił wyremontowany most. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Poseł na Sejm RP Marek Kwitek, Wicewojewoda Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, Starosta Powiatu Sandomierskiego Stanisław Masternak, Członek Zarządu Powiatu Sandomierskiego Marcin Piwnik, Radny Powiatu Sandomierskiego Leszek Galata, Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski.

W Płaczkowicach wyremontowaną drogę gminną nr 331026T Płaczkowice przez wieś od km 0+736 do km 2+276 poświęcił  Proboszcz Parafii Wniebowzięcia NMP w Mydłowie Ks. Tomasz Kwaśnik. Symboliczną wstęgę przecięli Poseł na Sejm RP Marek Kwitek, Sołtys Pokrzywianki Andrzej Pyszczek, Sołtys Płaczkowic Barbara Gromska.

Wartość zadania wynosiła 520 812,76 zł w tym dotacja z budżetu państwa 408 323,00 zł

Inwestycje zostały zrealizowane w ramach dotacji z rezerwy celowej przeznaczonej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z budżetu państwa.

W uroczystościach udział wzięli m.in. Proboszcz Parafii Św. Wawrzyńca w Olbierzowicach – Ks. kan. Zbigniew Kuras, Proboszcz Parafii Wniebowzięcia NMP w Mydłowie Ks. mgr lic. Tomasz Kwaśnik, Poseł na Sejm RP Marek Kwitek, Wicewojewoda Świętokrzyski Andrzej Bętkowski, Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Arkadiusz Bąk, Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Swajda, Starosta Powiatu Sandomierskiego Stanisław Masternak, Wicestarosta Powiatu Sandomierskiego Wojciech Dzieciuch Członkowie Zarządu Powiatu Sandomierskiego Marcin Piwnik i Zygmunt Kwasek, Przewodniczący Rady Powiatu Tomasz Huk, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zdzisław Nasternak, Sekretarz Powiatu Sandomierskiego Paweł Niedźwiedź Radni Rady Powiatu Sandomierskiego Leszek Galata i Andrzej Suma, Wójt Gminy Klimontów Marek Goździewski, Skarbnik Gminy Klimontów Anna Sobolewska, Przewodniczący Rady Gminy Klimontów Czesław Fijałkowski wraz z Radnymi, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Piotr Martyniak, Mieszkańcy Ułanowic i Mieszkańcy Płaczkowic.

Następnie Goście zostali zaproszeni do Świetlicy Wiejskiej w Pokrzywiance gdzie zainaugurowano obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości w Gminie Klimontów. Z programem artystycznym pn.By nie zatarł czas pamięci o naszych korzeniach… o naszej historii… o naszej Ojczyźnie” wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie. W podziękowaniu za występ dzieci otrzymały od Wójta Gminy Klimontów Marka Goździewskiego upominki. Po podziękowaniach organizatorów dla sponsorów i przemówieniach okolicznościowych Wójta Gminy Klimontów oraz zaproszonych Gości Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Pokrzywiance serwowały same smakołyki. Uroczystości zakończyły się zabawą karnawałową prowadzoną przez zespół Amor z Chmielnika.