Aktualności

Odebrane remonty dróg

W dniu 24.05.2017 r. w ramach zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych, wewnętrznych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i stworzenia spójnego układu komunikacyjnego na terenie gminy Klimontów cz. III etap I i II” zostały odebrane roboty budowlane wykonanej przebudowy dróg gminnych/wewnętrznych:

  • w m. Pokrzywianka nr ewid. dz. 238 dł. 90 mb (zdjęcie Nr 3)
  • w m. Konary nr ewid. dz. 228/1, 225 dł. 150 mb (zdjęcie Nr 1)
  • w m. Beradz nr ewid. dz. 113 dł. 65mb (zdjęcie Nr 2)
  • w m. Nawodzice nr ewid. dz. 228 dł. 40 mb
  • w m. Nawodzice nr ewid. dz. 529 dł. 80 mb (zdjęcie Nr 4)
  • w m. Nawodzice nr ewid. dz. 216 dł. 100 mb (zdjęcie Nr 5)
  • w m. Nawodzice nr ewid. dz. 162, 61 dł. 160 mb (zdjęcie Nr 6)