AktualnościKomunikaty

Odnawialne Źródła Energii w Gminie Klimontów

W nawiązaniu do prowadzonych spotkań informacyjnych z mieszkańcami Gminy Klimontów, dotyczących „Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Klimontów” – możliwości i zasad skorzystania z dofinansowania do inwestycji związanych z budową infrastruktury mającej na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej ze źródeł odnawialnych tj. m.in. instalacje wykorzystujące energię słońca (fotowoltaika, kolektory słoneczne), pompy ciepła, biomasa itp., prosimy zainteresowane osoby o wypełnienie stosownej ankiety, w której można będzie określić swoje preferencje co do rodzaju ewentualnej inwestycji. Ankieta ta dostępna jest w załączniku poniżej.

Po wypełnieniu i podpisaniu prosimy o dostarczenie ankiety do Urzędu Gminy w Klimontowie, celem wykonania audytu energetycznego dla budynku jednorodzinnego. Mieszkaniec gminy opłaca wykonanie audytu we własnym zakresie bezpośrednio Wykonawcy, koszt wykonania audytu wynosi 70,00 zł netto.
Przedmiotowy Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
Program ten daje możliwości uzyskania bezzwrotnego dofinasowania (do 60%) do kosztów związanych z budową/przebudową infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w tym instalacji fotowoltaicznych, dzięki którym możliwa jest produkcja prądu elektrycznego na potrzeby własne gospodarstwa.
Podczas spotkań, przedstawiciel firmy „VOLTIKA” prezentuje szczegóły dotyczące udziału w projekcie oraz przedstawia problematykę odnawialnych źródeł energii.

Ankieta
Prezentacja