AktualnościKomunikaty

Odwołanie komunikatu dot. wody z wodociągu Włostów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie informuje, że w dniu 2018.11.29 zakończono badania laboratoryjne próbek wody z wodociągu Włostów, pobranych w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 2018.11.26. W próbkach nie stwierdzono przekroczeń parametrów mikrobiologicznych. Jakość wody w badanym zakresie odpowiada wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie będzie pobierał kolejne próbki wody do badania w ramach monitorowania jakości wody z tego wodociągu.

Uwaga:
Niniejszy komunikat odwołuje dotychczasowe zasady ostrożności zalecane w poprzednich komunikatach.