AktualnościRolnictwo

Oferta dla rolników indywidualnych – program Agroenergia

Założenia programu Agroenergia:

  1. Dofinansowanie inwestycji OZE służących budowaniu samodzielności energetycznej na obszarach wiejskich.
  2. Z programu Agroenergia będą mogli skorzystać wyłącznie rolnicy indywidualni, rozumiani jako osoby fizyczne będące właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat mieszkają w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.
  3. Program dla rolników w formie dofinansowania 40% kosztów kwalifikowanych i pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych.
  4. Oprocentowanie pożyczki: WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 2% przy okresie finansowania nie dłuższym niż 15 lat.
  5. Nabór ciągły, co oznacza, że wnioski rozpatrywane będą na bieżąco, do wyczerpania środków.
  6. Dotacjami będą objęte wszystkie projekty związane z budową Instalacji Fotowoltaicznych i Pomp Ciepła na budynkach gospodarczych i na ziemi z których wyprodukowania energia będzie co najmniej w 25% zużyta zostanie na własne potrzeby.
  7. Program pozyskania dofinansowania wymaga przygotowania wniosku wraz ze studium wykonalności i kompletną dokumentacją finansową uwiarygadniającą przedsięwzięcie.

Schemat procesowania wniosku o dofinansowanie i realizacja projektu.

Schemat procesowania wniosku

Szczegóły programu przedstawione Państwu zostaną na spotkaniu. Zainteresowane osoby, prosimy o kontakt:

Fundacja Euro – Most
Michał Pytkowski
tel. kom. 791 750 114 lub 608 434 121
m.pytkowski@euro-most.eu