2020Przetargi

Oferta Świętokrzyskiego Banku Żywności – tryb pozakonkursowy

Oferta zamieszczona jest na okres 7 dni, zgodnie z art. 19a ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 668 ze zm.).

Ewentualne uwagi należy przesyłać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do dnia 24 kwietnia 2020 r. pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczna na adres:

Urząd Miasta i Gminy Klimontów
Zysmana 1, 27-640 Klimontów,
fax 158661847
klimontow@klimontow.pl