AktualnościJarmark na św. JackaOgłoszenia

Oferty programowe na Jarmark na św. Jacka

Urząd Miasta i Gminy Klimontów zwraca się z prośbą do zainteresowanych podmiotów o składanie ofert programowych w zamian za wyłączność na handel (catering) w dniach 15-17 sierpnia 2022 roku (poniedziałek, wtorek, środa) podczas imprezy pn. Jarmark na św. Jacka. Oferta programowa (Gwiazdy Jarmarku 2022) w formie pisemnej w zaklejonych kopertach prosimy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Klimontów ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów w terminie do 29.04.2022 (piątek) do godz. 1030. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 1100. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, czytelnie, pismem maszynowym lub nieścieralnym atramentem. Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem telefonu: 516086868.

Oferent złoży swoją ofertę w dwóch kopertach – zewnętrznej i wewnętrznej. Zewnętrzna koperta winna być oznaczona w następujący sposób:
Urząd Miasta i Gminy Klimontów
Jarmark na św. Jacka – catering
nie otwierać przed godz. 1100 dnia 29.04.2022 r.

Wewnętrzna koperta poza oznaczeniami jak wyżej zawierać winna nazwę i dokładny adres oferenta.

Urząd Miasta i Gminy Klimontów zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia wyboru oferty spośród przedstawionych bez podania przyczyny.