Rolnictwo

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W celu skorzystania z dofinansowania należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Klimontów wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami.

Kompletne wnioski będą przyjmowane w terminie od 02.01.2023 do 15.02.2023.

Odpady rolnicze powinny zostać przygotowane do odbioru poprzez oczyszczenie z wszelkich pozostałości masy zielonej, słomy, siana oraz gleby.

Odpady powinny być posegregowane na następujące frakcje:

  1. folie rolnicze,
  2. siatki i sznurek do owijania balotów,
  3. opakowania po nawozach i typu Big Bag,

spakowane do osobnych worków typu Big Bag oraz przetransportowane we własnym zakresie we wskazane przez Gminę Klimontów miejsce.
Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem 100% dofinansowania. Poziom dofinansowania oraz termin realizacji zadania są uzależnione od otrzymania przez Gminę Klimontów dotacji oraz od ostatecznej ceny oferty wykonawcy.

Wszelkie informacje o zbiórce odpadów rolniczych można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Klimontów, pok. 7 lub pod nr telefonu 158661100