AktualnościKlimontowska Świetlica Środowiskowa

Ogłoszenie

Loga KŚŚ

Klimontowska świetlica środowiskowa zaprasza wszystkich chętnych do skorzystania z usług świetlicy środowiskowej prowadzonej w Gminnym Ośrodku Kultury w Klimontowie w ramach trwałości projektu pn. „Klimontowska świetlica środowiskowa” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Świetlica środowiskowa w Klimontowie oferuje dzieciom i młodzieży opiekę, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawy, rozwój zainteresowań oraz wsparcie w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych. Dorośli będą mogli skorzystać z zajęć, dotyczących uzależnień, radzenia sobie ze stresem oraz emocjami, metod rozwiązywania konfliktów, budowy pozytywnego wizerunku, współpracy w grupie, komunikacji interpersonalnej i wielu innych.

Świetlica czynna będzie od 18 lutego od poniedziałku do piątku w Gminnym Ośrodku Kultury w Klimontowie w godzinach od 1300-1700.

Udział w projekcie jest bezpłatny.