Rolnictwo

Ogłoszenie dot. Kół Gospodyń Wiejskich

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Sandomierzu
informuje,
iż w dniu 1 grudnia 2018 roku (sobota)
w godzinach 900-1400
odbędzie się Dzień Konsultacji w Biurach Powiatowych ARiMR,
którego celem jest zapewnienie informacji dla zainteresowanych możliwością założenia Koła Gospodyń Wiejskich
oraz ubiegania się o pomoc finansową.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!