Aktualności

Ogłoszenie o naborach

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2020

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej realizująca na obszarze gmin
Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce, Zawichost
Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)
ogłasza nabór wniosków numer 1/2020 na Przedsięwzięcie 1.1.2 „Rozwój działalności gospodarczej”
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020

Termin składania wniosków:
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
9 marca 2020 r. – 23 marca 2020 r.
od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej
http://www.lgd-sandomierz.eu/index.php/aktualnosci/962-nabor-1-2021.html


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2020/G

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej realizująca na obszarze gmin
Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce, Zawichost
Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)
ogłasza nabór wniosków numer 1/2020/G na
Przedsięwzięcie 2.2.1 Tworzenie i rozwój form popularyzacji dziedzictwa lokalnego
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020

Termin składania wniosków:
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
9 marca 2020 r. – 23 marca 2020 r.
od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej
http://www.lgd-sandomierz.eu/index.php/aktualnosci/963-grant-2021.html